_-hvorfordet-4.jpg

Dommer og kosmolog Alan Guth vurderer de ulike forskningsprosjektene. I bakgrunnen en ung marsvin-forsker.