Du er her

Uke for uke

Undervisningsopplegget er skrevet for 6 uker, men du kan selvfølgelig bruke kortere eller lengre i tid. Her er en oversikt over ukene, forslag til opplegg er utførlig beskrevet under de enkelte ukene.

 

Bruk også gjerne en modulplan, slik det er beskrevet under "Hvilke fag og kompetansemål er aktuelle".  Her er et redigerbart eksempel. 

Uke 1 

Hva er forskning? 

 • Oppstart med introduksjon til Nysgjerrigpermetoden og forskerutstillingen Hvorfor det?.
 • Forskersprint, korte forskningsprosjekter i fellesskap.
 • Øvelser for å fremme kreativitet

Uke 2 

Dette lurer jeg på. Samle idéer til spørsmål 

 • Øvelse for nøyaktig og kritisk observasjon
 • Historier og eksempler på problemstillinger som andre barn har å forsket på. 
 • Undringsjakt / oppdagelsesferd 
 • Samle mange idéer til spørsmål

Uke 3 

Hvorfor er det slik? Finne bakgrunnskunnskap, lage hypoteser, velge spørsmål 

 • Hva gjør spørsmål til gode eller dårlige å forske på?
 • Lage forslag til hypoteser til de ulike aktuelle spørsmålene. 
 • Lete etter bakgrunnskunnskap, gjerne få hjelp av en bibliotekar til å finne bøker/gode nettsteder. 
 • Velge spørsmål og hypoteser som skal utforskes.  
 • Lage en praktisk plan for undersøkelser og legge fram for læreren.  

Uke 4 

Gjøre egne undersøkelser 

 • Gjøre nødvendige avtaler og tillatelser med skole, hjemme eller andre
 • Forberede utstyr 
 • Lage registreringsskjema for resultater 
 • Utføre selve undersøkelsene

Uke 5  

Samle og tolke resultater 

 • Ev. gjenværende undersøkelser.
 • Sammenfatte resultatene. Støtter resultatene med hypotesen? 
 • Jobbe med utstillingsplakaten 

Uke 6  

Fortelle andre - utstillingsuke

 • Fullføre plakat  
 • Øve på muntlig presentasjon 
 • Utstillingsdag med presentasjon for dommere, publikum, utdeling av diplomer og ev. premier