Du er her

Uke 5 AKS / SFO

.

Dette har jeg funnet ut.

Mål:                Elevene ordner resultatene sine

                        Prøve å forstå resultatene og om det er noen usikkerhet knyttet til svarene

                        Jobbe med plakaten.

 

Forberedelser:  Sjekke at alt er klart til utstillingsdagen.

                       Legge inn alle bilder og sjekke at problemstillingene er riktige på nettsiden.

                       ”Nysgjerrigper for elever”, s 12-13

 

Utstyr:            Bluetack

                        Papir, saks, skrivesaker

                        Tilgang på PC/Ipad og mulighet til  å printe ut

                       Modellplakaten (se vedlegg) bør henge på veggen.

 

Informasjon lekseplan /hjem:

                        Minne på utstillingen og at foreldre, familie og venner er velkomne.