Du er her

Bruk ditt nærmeste kunnskapssenter

Dette prosjektet er en fin mulighet til å samarbeide med lokale kunnskapssenter. Det kan være utflukter for inspirasjon til å forske, premie med en aktivitet etter forskningsprosjektet er over, eller at noen fra disse institusjonene kan bidra som dommere.

 

// Denne siden er under arbeid//

 

Stikkord

Universitet,

høyskole,

vitensenter,

kunnskapsbasert industri,

andre utdanningsinstitusjoner.