Hvorfor det? i media

Her har vi samlet medieoppslag som omhandler Hvorfor det utstillingene, men også historier om spennende enkelteprosjekter og barna som har forsket. 

19766_1.jpg

Forskerplakat fra Korsvoll skole sin Hvorfor det utstilling


Hvorfor det ? Jo, det kan elevene fortelle deg, avisartikkel fra Nordre Aker