21. marsRosenholm Campus

For foreldre

Informasjon

Alle elever fra 3.-7. trinn ved Kolbotn skole er invitert til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling lørdag 21. mars 2020. Deltakelse er frivillig og arbeidet skjer på fritiden. Utstillingen er etter modell av amerikansk science fair og heter Hvorfor det?.

Barna skal bruke Nysgjerrigpermetoden i forskningsarbeidet sitt. Det ligger to animasjonsfilmer på nettsiden som forklarer metoden for barn. Om du vil vite mer, ligger den en lærerveiledning på http://nysgjerrigpermetoden.no/Nysgjerrigpermetoden.pdf.

Barna skal gjøre et selvstendig forskningsarbeid, men de trenger støtte av foreldrene underveis. Det er mange gode råd for forskningsarbeidet både for foreldre og barn i bloggen.

Tidsplan

Påmeldingsfrist
Torsdag, 27. februar 2020 - 23:00
Gjøres på www.hvorfordet.no/kolbotn
Hente plakater
Torsdag, 5. mars 2020 - 16:30
Biblioteket på Kolben kl 16:30-18:30
Idéverksted
Torsdag, 5. mars 2020 - 16:30
Biblioteket på Kolben, kl 16:30-18:30
Forskerutstilling på Rosenholm Campus
Lørdag, 21. mars 2020 - 12:00
Inngang kr. 100 for alle over 16 år. Barn gratis.
Oppmøte for deltakere på Rosenholm Campus
Lørdag, 21. mars 2020 - 10:00
5.-7. trinn møter kl. 10:00. 3.-4. kl. 10:30

Kontakt arrangøren

Arrangementskomiteen 2020
E-post
hvorfordet.kolbotnskole@gmail.com
Telefon
97196880