12. novemberSkøyen skole

For foreldre

Informasjon

Hva er dette?

”Hvorfor det?” er en forskerutstilling for barn inspirert av amerikansk ”science fair”. Deltakelse er frivillig og arbeidet gjøres i fritiden.

En gruppe foreldre fra Skøyen skole arrangerer dette i samråd med FAU og skolen. Her får barn og unge en anledning til å forsøke seg som selvstendige forskere med et eget prosjekt. Spørsmålene skal være barnas egne, men arbeidsmåten og presentasjonen skal følge en oppskrift.

Tidsplan

Påmelding
Onsdag, 19. oktober 2016 - 21:00
www.hvorfordet.no/skoyen/pamelding
Utlevering av plakat
Tirsdag, 18. oktober 2016 - 14:30
Biblioteket på Skøyen skole (14:30-16:30)
Utlevering av plakat
Torsdag, 20. oktober 2016 - 14:30
Biblioteket på Skøyen skole (14:30-16:30)
Idédugnad
Tirsdag, 1. november 2016 - 15:00
Biblioteket, Skøyen skole (15-17)
Idédugnad
Torsdag, 3. november 2016 - 15:00
Biblioteket, Skøyen skole (15-17)

Kontakt arrangøren

Hallvard Thonstad
E-post
hvorfordet.skoyen@gmail.com
Telefon