Diplomer og premier

Tilbakemelding er viktig til alle barna. 

Påmeldingssiden leder til en diplomgenerator hvor det går an å legge inn navn, problemstilling og bilde. Det kan også legges inn tilbakemeldinger til diplomet på siden, men de fleste velger å skrive det på for hånd. 

Fine premier til alle er billetter til vitensentre, kino-billetter, vannflasker, buffer, etc. 

Førstepremier og ekstrapriser kan f. eks være mikroskoper, bøker, forskningsutstyr eller klassebesøk på spennende steder.