Forskningsstøtte underveis - idéverksteder

Hovedplanen er at barna jobber selvstendig med egne foreldre som veiledere og med støtte fra nettsiden.  Men det kan være både en god hjelp og gjøre prosjektet morsommere å få litt støtte underveis. Derfor arrangerer de fleste foreldregrupper som holder forskerutstilling 1-4 frivillige idéverksteder underveis. Her er en skisse til tre samlinger i forskningsperioden. 

 

Praktisk planlegging

Det kan være lurt å ha en fast møteplass, ofte har man lagt idéverkstedet til skolebibliotek eller AKS/SFO-lokaler. Har dere en lokal samarbeidspartner som et vitensenter eller lokalbibliotek, er det også fine steder.  Fordi barn ofte har faste kveldsaktiviterer, er det noen som velger å rotere litt på dagene og f. eks. arrangere forskerverksted to ganger på ulike dager. 

De to siste verkstedene er ganske løse i formen. Beregn 2-6 tilgjengelige voksne.  Om dere serverer litt saft og kjeks/boller, gjør det samlingen litt hyggeligere. Det er også fint om foreldre til deltakerne har lyst til å være med, dels som observatører og dels som sparringspartnere både for egne og andres barn. 

Beregn 2 timer på hver samling. 

Plakatene kan deles ut på en egen dag eller på slutten av første idéverksted  og/eller til andre verksted, beregn en plakat per prosjekt. 

Samling 1 - Idéverksted

Mål: Samle idéer til forskningsspørsmål. 

Dette er det viktigste idéverktstedet, og skal dere bare ha ett, så velger dere dette.  Det er fint å ha det noen få dager (maks 1 uke) etter påmeldingsfristen så barna kommer igang og entusiasmen holdes ved like. 

Da kan det være lurt å starte med to fellesaktiviteter, beregn ca. 20-30 min på hver aktivitet:

  1. Stimulere observasjonsevne 
  2. Generere kreative idéer

Se "forskningsstøttende aktiviteter" på lærersiden for tips til ulike aktiviteter å velge fra. 

3. Deretter kan det være fint at de som skal forske sammen, gjøre en undringsjakt.  Velg et område inne eller ute som barna skal gå på, aktuelle steder kan være klasserommet, gangene utenfor klasserommene, biblioteket, skolegården, fotballbanen, klatrestativene, gymsalen m.m.  De bør ha noe å skrive på og skrive med.  Målet her er å samle mange spørsmål, gjerne mer enn 10.  Beregn ca. 20-30 min på dette. Her kan du også plukke ut noen av spørsmålene, og få de til å tenke på hvorfor det er slik, så får de også trent litt på hvordan lage gode hypoteser.

4. Samle gjerne barna sammen etterpå slik at de kan fortelle i plenum om idéer og ting de undret seg over underveis. 

5. På slutten av den felles gjennomgangen kan dere gå gjennom noen kriterier barna kan bruke for å velge spørsmål, her finner dere en oversikt over gode og dårlige spørsmål. 

Lista  over spørsmålene barna har samlet tar de med seg hjem som utgangspunkt for å velge spørsmål med støtte av foreldrene. Barna oppfordres til å fortsette å samle idéer til spørsmål i hverdagen sin og gjerne med utgangspunkt i noe de er interesserte i. Teksten om gode og dårlige spørsmål kan gjerne formidles til foreldrene. 

Samling 2 - Forskningsverksted

Mål:

  • velge et forskningsspørsmål
  • legge en plan  
  • noen kan begynne å gjøre egne undersøkelser 

Denne samlingen er veldig løs i formen og det er ikke behov for fellesaktiviteter.  Imidlertid skaper man rom for samtaler med de ulike prosjektgruppene til støtte for å lande et forskningsspørsmål og gjøre konkrete planer for undersøkelsen.  For noen barn kan dette være en fin arena for å rekruttere deltakere til eksperimenter eller spørreundersøkelser. 

Det er veldig variabelt hvor mye støtte de ulike barna får hjemmefra. Det dukker også opp mange spørsmål fra foreldre underveis. Særlig kan det være viktig å roe ned enkelte foreldres ambisjoner og resultatfokus på vegne av barna og la barna styre prosjektene, drevet av egen nysgjerrighet og begeistring. 

Dette er en fin tekst om å veilede forskerbarna som kan være fin å  lese for dere som skal være på denne samlingen. I teksten står det også hvilke elementer som bør gå inn i en konkret plan for undersøkelsene barna skal gjøre. 

Noen foreldregrupper har spurt forskerhelter som f. eks. programledere fra Newton eller noen eksperter fra dommerteamet om å være tilstede på denne samlingen slik at barna kan få sparre med noen "proffer" underveis. 

Samling 3 - Plakatverksted

Mål:

  • Samle de siste trådene så forskningsprosjektene kommer i land.
  • Lage plakatene
  • Reflektere over prosjektene

Dette er det siste ideverkstedet og bør avholdes helt tidlig i uka før utstillingen. 

Samle tråder

De ulike prosjektene vil nå være på helt ulike stadier. Noen har knapt fått begynt med undersøkelsene sine og trenger hjelp til å få gjort dette på en overkommelig måte. For mange betyr dette en forenkling av undersøkelsen sin. Dere får vurdere hvor mye hjemmestøtte de enkelte har, noen har såpass lite støtte at de vil måtte gjøre undersøkelsen sin der og da under denne siste samlingen. Her gjelder det å være litt kreativ og fleksibel i hvordan dere løser den problemstillingen barna har valgt slik at prosjektet dette blir gjennomførbart og deltakerne kan kjenne på at de har fått til noe de kan være stolt av på utstillingsdagen. 

Jobbe med plakater

Dette er moro og det skal være stort rom for barnas kreativitet. Ha gjerne litt lærerkitt ("bluetack") tilgjengelig, fargestifter, saks, lim, kanskje litt farget papir.  Her kan barna boltre seg på bord og golv, dette synes de er moro.  Dersom dere har en printer tilgjengelig, kan de også bruke det. Ellers kan folk printe ut hjemme.  

Ha eksempelplakaten tilgjengelig, gjerne printet ut i A3-format. (Ligger nederst på denne siden.)

Refleksjon over prosjektene

I denne fasen kan det være fint for barna å reflektere over sammenhengen mellom spørsmål, hypoteser, valg av undersøkelsesmetode og hva de fant ut/ikke fant ut.  Disse refleksjonene er noe av det viktigste de lærer om hva kunnskap er og kritisk sans. Tilstreb en åpen og undrende samtale uten kritikk.  Den refleksjonen er fin å ta med seg både når de skal vurdere sine egne resultater og til samtalen med dommerne.