Oppstart

Det første planleggingsmøtet setter rammer rundt hele prosjektet. Får dere avklart disse tingene, går resten på skinner. 

Forskningsperiode

Det er spesielt tre perioder som er godt egnede for Hvorfor det? Prosjektperioden starter med at barna inviteres via et skolebesøk og avsluttes med utstillingen 4-5 uker senere. Påmeldingsfristen bør være 3-4 dager etter skolebesøket og plakatutdeling ca. en uke senere så dere får tid til å bestille et riktig antall. 

1. Høstutstilling

Skolebesøk rett før/etter høstferien. Utstilling i november. 

2. Vinterutstilling

Skolebesøk rett etter nyttår. Utstilling før vinterferien. 

3. Vårutstilling

Skolebesøk i februar. Utstilling like før påske.  

 

Utstilling - tid og sted

Tid 

Både lørdager og søndager er fine utstillingsdager. Beregn 4-5 timer fra dørene åpner til dere er ferdige med å rydde. Det er fint å ha mulighet til å rigge kvelden før. 

Sted 

Det bør være rom for mange og kafémulighet. Er det 50 deltakere, må dere regne med 250 besøkende. Gode rom som har vært i bruk tidligere er gymsaler eller klasserom som ligger samlet på et avgrenset område på skolen. Andre bygg som man har fått låne gratis er lokale bibliotek, kantiner eller fellesareal i nærings- eller forskningsbygg. 

Eksempel på program

10:15  Oppmøte dommere

10:30  Oppmøte deltakere

11:00  Dommere går rundt til barna

12:00  Åpent for publikum

13:00  Premieutdeling

 

Fordele oppgaver i arrangørgruppen

Oppgavene er som helhet overkommelige. Det er fint å kartlegge blant foreldrene i arrangørgruppa hva slags oppgaver de liker å gjøre og hvor mye kapasitet de har. Enkelte oppgaver er viktig å gjøre i god tid for å unngå stress på slutten. Noen oppgaver er klart avgrensede og kan derfor være lettere å ta på seg. Andre som å holde kommunikasjonen med foreldre og deltakere krever jevnlig mail-oppfølging, men er fleksible på når man kan sette seg ned med det og kan fordeles mellom flere. Den siste uka før utstillingen er det mange tråder som skal samles særlig for de som har oversikt over deltakerlistene, så sett gjerne av tid for å møtes da. På selve utstillingen mobiliseres hele foreldregruppen for å bidra til enkeltoppgaver. 

Intern kommunikasjon i gruppa og deling av informasjon har blitt gjort via arrangørsiden på landingssiden, dropboks og felles google-dokumenter. 

I tillegg er det supert om dere vil melde dere inn i arrangørgruppa på Facebook for å spørre om ting og dele erfaringer med andre som arrangerer Hvorfor det?. Dere kan også gå inn på landingssidene til andre arrangører, se hva de har gjort og henvende dere til dem om dere vil ha tips. 

Her er en liten oversikt over oppgavene:

1. Kommunikasjon med skoleledelse og FAU. 

2. Avtale skolebesøk og printe opp invitasjoner til elevene. 

3. Sette opp lokal nettside og epost-adresse. Svare på henvendelser underveis fra foreldre og barn. 

4. Bestille plakater, T-skjorter og premier. 

5. Arrangere plakatutdeling og ev. idéverksted underveis. 

6. Rekruttere og lede et dommerteam. 

7. Bestille lokaler, logistikk på utstillingsdagen med rigging, resepsjon og kafé. 

8. Diplomer og tilbakemelding til deltakerne.

9. Økonomi-ansvarlig. Sette opp konto. Vipps til kafé. Budsjett og regnskap. Org.nr. ved søknader. 

 

Plakater

Utstillingsplakatene er barnas arbeidsflate. Det ligger en mal på nettsiden som barna kan følge. Det hjelper barna å systematisere arbeidet samtidig som det gjør det lett å sette opp utstillingen. 

Standard plakater kan dere bestille hos 07.no, det skal ligge endel plakater klar på lager på Løren. Send en epost til simon.andersen@07.no og bestill det antall dere skal ha, de sender pakker på 10.  Det er lurt beregne litt slakk, dvs. bestille minst en uke før utlevering. Beregn ca 50-70 kr per plakat med pakking og utsending (det blir billigere per plakat når det er mange). De fleste forsker i par, og de deler på en plakat. 

Avtal utdeling av plakater ca. en uke etter påmeldingsfristen. Dere kan gjøre det helt enkelt å be om at plakatene leveres fra 07 til skolen, og dele de ut på en avtalt tid etter skoletid f. eks. på skolebiblioteket. 

Dommere

Start rekruttering av dommere tidlig. Dommerne kan være aktive forskere selv eller ha en bakgrunn som gir dem forståelse for forskningsmetode. Det er fint å ha en god blanding av bakgrunn fra naturvitenskap, humaniora og kunst.  I tillegg er det en styrke at noen i gruppa arbeider med barn, enten som forskningsformidlere eller lærere. Dommerene kan rekrutteres blant foreldre, i nettverket til arbeidsgruppa og blant ansatte på lokale skoler. I tillegg kan dere ta kontakt med Akademiet for yngre forskere som ofte stiller med dommere og har godt kjennskap til Hvorfor det? Lokale vitensentra har også ofte stilt med dommere. 

Dere trenger et dommerpar på 6 prosjekter, dvs. ca 10 dommere på 60 deltakere. I biblioteket ligger en huskeliste for den som er dommeransvarlig, dommerveiledning og forslag til tilbakemelding via diplomer. 

Økonomi

Utgiftene til prosjektet er hovedsaklig plakater, T-skjorter og premier.  Dere kan beregne ca 100 kr per barn + premier. 

Mulige inntekter er påmeldingsavgift, inngangspenger for de voksne på utstillingen, og kafé. I tillegg kan man søke om midler fra sin kommune samt ulike fond og stiftelser. 

En del velger å gjøre dette til et gratis prosjekt for barna og finansiere dette via kafé med FAU-midler i backing. Andre tenker at en liten påmeldingsavgift på 50-100 kr gjør at barna føler seg mer forpliktet til å fullføre prosjektet. 

Premieutdelere 

Det er stas for barna samtidig som det forankrer prosjektet lokalt dersom rektor eller ordfører kommer for å dele ut premier til barna. Det åpner også for pubisitet om arrangementet. 

Premier

Det viktigste er at alle barna føler seg sett og får en tilbakemeldig som oppleves som et løft. Dette står det mer om i dommerveiledningen og det foreslås derfor premieutdelingen starter med at alle deltakerne ropes opp i plenum, får diplom og gjerne hver sin premie samt et par gode ord.  Premier som har vært brukt her er billetter til Vitensentra, kinobilletter, vannflasker, bøker, etc.  Det er også fint å få hver sin T-skjorte ved ankomst, dette kan bestilles fra Hvorfor det?. Målet er at alle skal være stolte av seg selv både under og etter utstillingen, og konkurranseaspektet ikke dominerer i tilbakemeldingen. Det er verdt å snakke om hvordan dere vil balansere dette. 

Det anbefales å ha en publikumspris hvor alle deltakere og besøkende kan stemme på de to prosjektene de liker best (en i tillegg til hjemmefavoritten). Dette skaper spenning og engasjement og kan gjerne utløse en attraktiv pris. Premier som har vært brukt her er besøk på iskremfabrikk, en felles klasseopplevelse, stjernekikkert. 

De fleste arrangører kårer en trinnpris hvor dommerne gir en utmerkelse til det prosjektet med høyeste forskningskvalitet på hvert enkelt trinn. Dommerne begrunner hva de synes gjør at dette prosjektet har spesielt god kvalitet, det gir en god inspirasjon og læring for det andre. Det er bare vinner som kåres, en eller flere per trinn. Videre rangering skal ikke gjøres. Dommernes utmerkelse kan utløse en liten pokal eller premier fra f. eks. Forskerfabrikken som f. eks. har noen fine mikroskoper. 

Det kan det være vel verdt å premiere andre prosjekter. Enkelte arrangører velger å ha en ærespris med vandrepremie og hvor prosjektet stilles ut på skolen det året. Det har også vært delt ut en humorpris med stort hell. Skoler som har arrangert flere ganger, har laget en barnejury med erfarne tidligere deltakere som har delt ut en fantasi-pris for gode og orginale forskningsidéer. Det har også vært delt ut ekstrapriser fra dommerne for å løfte fram prosjekter hvor deltakerne har gjort en særlig innsats eller tatt opp viktige tema, dette er prosjekter som utmerker seg, men hvor kanskje forskningsmetoden ikke er helt på plass.