Andre uke

Dette lurer jeg på!

Mål

 1. Øve på evnen til observasjon og undring
 2. Samle idéer til spørsmål å forske på

Læringsmål

 1. Kunne observere og beskrive sine omgivelser
 2. Kunne formulere forskningsspørsmål
 3. Vite hva en hypotese er og formulere hypoteser til forskningsspørsmålene sine

Kriterier

 1. Ha samlet og skrevet ned f. eks. 10 forslag til forskningsspørsmål

Utstyr

Forberedelser

 • Se ”Nysgjerrigper for elever”  s. 2 - 5.
 • Les om ”Undringsjakt
 • Velg ut et par filmer som egner seg for observasjoner og hvilken de skal se først. Velg f.eks. blant filmene under. 
 • Forbered lapper til barna med observasjonsspørsmål til filmene.
 • Bestill egen side på hvorfordet.no for din skole/klasse ved å sende mail til kontakt@hvorfordet.no. 
  En ansatt registrerer de barna som deltar på nettsiden og grupperer dem i prosjekter. (Velg en standard e-post for forelder, da denne trolig ikke er nødvendig for dere.) 
   

Økt 1 – Øve på observasjon                         ca. 45 min.

Ulike filmer om barn som leker i skolegård:

                       https://www.youtube.com/watch?v=LJ7ZYdO34-0

                                   https://www.youtube.com/watch?v=xC9Ov9RLv8I

                                   https://www.youtube.com/watch?v=x3s83qVp0mE

                                   https://www.youtube.com/watch?v=21CXzSB3xjE

Først: Se en av filmene og still åpent spørsmål: ”Fortell om hva dere så?”

Del deretter ut lapper til forskerparene med hemmelige spørsmål om hva de skal se etter - og se filmen en gang til. Eksempler: Hva slags sko har de på seg? Hvilke lekeapparater? Leker gutter og jenter sammen? Hvor mange står stille? Hva slags underlag er det? Hva slags planter? Hvilken årstid? Er det forskjell på jente- og gutteklær? Hvor gamle er barna? Elevene kan notere på lappene underveis, de får et par minutter å snakke om hva de så. Så kan dere ha en felles oppsummering hvor alle forteller hva de så denne gangen. Be dem være nøyaktige når de beskriver.

Se en ny film med de samme spørsmålene. Be dem først være nøyaktige i beskrivelsene av den nye filmen. Og ta så en felles oppsummering på samme måte. Deretter kan de si noe om forskjellene mellom de ulike filmene og om de har noen idéer til hvorfor det er slik?

Til slutt kan de beskrive sin egen skolegård fra hukommelsen før de går ut og leker i skolegården etter øvelsen.

 

Økt 2 – Undringsjakt                             45 min                                   

Undringsjakt. Gå ut i skolegården eller i nærområdet. Gå i forskerpar, gjør observasjoner og samle på spørsmål og idéer. Se, lytt, lukt, kjenn på ulike ting. Tegne gjerne en skisse om det er noe man legger merke til. Se nøyaktig og spør "hvorfor er det slik?" Lag gjerne noen stasjoner som de skal innom og noen de velger selv.

Kom tilbake til avtalt tid og sted med så mange spørsmål som mulig, og fortell de voksne veilederne. Dette er en kreativ fase hvor dere skal være åpne for det meste og samle mange spørsmål.

Denne samlingen er en fin mulighet til å dra på utflukt for å drive undringsjakt. Bra steder kan være: Forskningsdagene, et vitensenter, en kunstsamling, i nærliggende naturområde. 

Forslag til forskningsstøttende aktiviteter

 • Se aktiviteter under emnet "Å observere".
 • Les fortellinger om forskere, enten barn som forsker eller kjente forskere i norsk, samfunnsfag og engelsk.
 • Skisser et valgt objekt i kunst og håndverk.
 • Ta en tur i naturen i gymtimen.
 • Hva er tellbart og målbart i matte?

Informasjon i lekseplan / hjemmearbeid

 • Følge med på skoleveien, under måltidene hjemme og i fritidsaktiviteter. Ta med notatboka hjem og skriv ned om dere kommer på spørsmål. Tegn en skisse av det du legger merke til.
 • Lese ”Nysgjerrigper for elever” s. 4-5 sammen med foreldrene. Send heftet med hjem eller send e-post med pdf av de aktuelle sidene.
 • Levere inn de 10 spørsmålene hvorav 3 med hypoteser i slutten av uka.