Eksperimenter

Her er noen eksperimenter jeg har god erfaring med å gjøre foran klassen. Det gir en god illustrasjon av Nysgjerrigpermetoden og de er fine å bruke i oppstarten av en forsknings-periode.  

Formålet er dels å få gruppen til å komme med hypoteser, dernest skape litt spenning og drama.  Jeg er særlig glad i å lure gruppa litt slik at den hypotesen flertallet går for, gjerne ikke støttes av eksperimentet. Det gir understreker at for at noe skal kalles kunnskap, bør man kunne vise til utforskning, og ikke synsing og hva flertallet mener.  Elevene viser ofte skråsikkerhet på tynt grunnlag når de kommer med hypoteser, og dette er en god anledning til å demonstrere forskjellen mellom påstander som egentlig er hypoteser og forskningsbasert kunnskap. 

Eksperimenter jeg har god erfaring med er: 

A. Hvilken hjelm beskytter best? (Her er en lenke til film)  Dette er inspirert av Jack, 3. trinn, som gjorde et fint eksperiment. Jeg forenklet hans prosjekt spør klassen om slalomhjelm vs. sykkelhjelm, ber om hypoteser med begrunnelse. I demontrasjonen har jeg valgt å bruke hockey-hjelm som tåler å kastes flere ganger og hvor melonen holder seg på plass. Demoen blir derfor mer en illustrasjon enn å gjøre hele testen. Jeg bruker honningmelon som er passe størrelse, og slipper melonen ned først med hjelm og deretter uten.  Jeg forteller til slutt om resultat fra Jack sin testing hvor de fleste blir overrasket over at det er sykkelhjelmen som beskytter best. Det kan være fint å se den lille filmen med Jack til slutt. Filmen er amerikansk og ligger her

B. Vindballong. Her bruker jeg en lang pose, en såkalt "Bernoulli bag". Jeg spør barna om hvilken måte å blåse på som fyller ballongen mest, munnen inntil eller på en armlengdes avstand.  Barna kommer med ulike hypoteser som de begrunner. Så får jeg fram en elev til å prøve begge metoder.  Her er en demo med forklaring.   

C. Runde vs. firkantede søyler. Jeg lager søyler av printerpapir og stabler bøker oppå. Hvilke søyler bærer best? Her er en liten filmsnutt som illustrerer eksperimentet. 

D. Papirfly, flyr store eller små lengst? Jeg bretter to papirfly på samme måte, det ene fra et A4-ark og det andre fra A5. Så henter jeg inn hypoteser på hvilket fly som flyr lengst, forslag til hvordan vi må utføre eksperimentet. Her er viktige momenter at vi gjøre det flere ganger, prøve å utføre det likt hver gang ved å kaste like hardt og vinkle flyet likt).   Her forklarer Nysgjerrigper litt om hvilke krefter som påvirker flyet slik man i ettertid kan diskutere hvorfor resultatene ble som de ble. Jeg har brukt dette flyet.  Dette eksperimentet kan både gjøres som demo eller alle kan teste selv, måle og notere resultatene. 

E. Styrken av egg.  Jeg samler inn hypoteser fra barna på om man kan stå oppå eggene i en eggekartong uten at de knuser.  Ofte har jeg demonstrert styrken av egg ved å be noen knuse et egg inni neven, og deretter kakket det mot en bakebolle-kant på forhånd.