Du er her

Elevrollen - å arbeide i læringspar

Elevene lærer mye av å arbeide sammen med andre! De lærer sosiale ferdigheter, empati og å innrette seg etter andre. I tillegg får de muligheter til å uttrykke sin kunnskap overfor andre og vinner dypere forståelse gjennom å samtale om et tema. Det gir mulighet til å se en problemstilling fra flere sider, og både kreativitet og problemløsning skjer best når flere arbeider sammen.  
 

Samtidig vet vi fra egen erfaring at det er tungt å jobbe i grupper eller med en partner når samarbeidet ikke fungerer. Mange elever er lite glade i gruppearbeid av den grunn.

Et forskningsprosjekt over flere uker hvor elevene i større grad må ta mange valg og styre prosjektet sammen, stiller store krav til deltakelse og samarbeid fra elevene som arbeider sammen.  Det kan derfor være lurt å snakke om dette når de får vite hvem de skal forske sammen med. Under følger noen innspill til hvordan du kan ta opp dette.

Snakk om samarbeid og felleskap

 • Som lærer er det viktig å snakke om det at elevene får jobbe sammen og ha ansvar for sitt eget, felles prosjekt som en positiv ting. En fin start er å si at dette prosjektet åpner for at elevene kan få bestemme mer i skolehverdagen sin enn vanlig. Og at du som lærer har stor tro på elevene!
 • Snakk om styrken i det at to eller tre ulike personer bidrar til prosjektet sammen. Elevene kommer på flere idéer og blir mer kreative. Og når man hører en annen si noe, kommer man ofte på noe nytt og smart selv.
 • Det blir også lettere å løse problemer når man ikke er alene. Man deler på sorger og gleder underveis.  
 • Sammen med ulike personer, kan elevene dra nytte av styrkene til hverandre. 
  Tips: Finn ut hva partnerne er ekstra gode på.
 • En utfordring kan være at når man blir ivrig, er det vanskelig å lytte.
  Tips: Når man blir veldig ivrig, kan de f. eks. ha en penn i hånden for den som snakker. Da er det lettere å snakke etter tur. 
 • Alle kommer til å bli uenige. Men det er god trening i å snakke om en sak fra flere sider - og å bli flinkere til å forstå hverandre. Tips: Prøv å beskrive hva uenigheten består i, sånn at gruppa kan snakke om det.

Samtale i læringspar og øve på lytting

Legg til rette for elevsamtaler i læringsparene. Der kan de snakke om samarbeidet sitt og kan ende med å avtale noen grupperegler seg imellom.

Elevene kan f. eks. gå gjennom spørsmålene nedenfor, og der hver enkelt kommer med sine synspunkter. For å hjelpe dem i å lytte til hverandre og sikre at begge gir innspill, kan elevene notere stikkord på det den andre sier underveis. De bør skifte på hvem som svarer først: 

 1. Hva liker du å gjøre i et gruppearbeid?
 2. Hva syns du er vanskelig?
 3. Hvordan syns du det er lurt å dele på arbeidet?
 4. Hva er viktig for deg for at dere skal ha bra samtaler?
 5. Hva er viktig for deg for å ha det fint når dere jobber sammen?
 6. Hva vil du foreslå å gjøre når dere blir uenige om noe?
 7. Hva slags hjelp ønsker du av læreren? Og hva slags problemer kan gruppa di løse selv?

Etter å ha gått gjennom disse punktene, kan elevene bli enige om minst tre grupperegler som de selv synes er viktige. Gruppereglene skrives ned. De kan gjerne presenteres i plenum og/eller sendes inn til læreren.

Om dere vil, kan dere i fellesskap til slutt ta opp hvilke forventninger elevene har til deg som lærer og hvilke forventninger du har til elevene i dette prosjektet.

Dine forventninger som lærer

Som lærer kan det være nyttig å formidle dine forventninger til elevene:

 • At de bør holde orden på utstyret
 • At det er fint med samtaler, men ikke roping eller løping
 • At hvis man trenger å gjøre eller hente noe utenfor klasserommet, må det avtales
 • At de må vente på tur når det er mange som har spørsmål
 • At de må si i fra når det dukker opp vanskeligheter som man ikke greier å løse