Du er her

En annerledes undervisning

For både lærere og elever kan dette være en uvant måte å arbeide på. Jeg vil anbefale dere som skal arbeide sammen å bruke litt tid på å diskutere hvordan dere vil veilede elevene og organisere tiden i klasserommet.
 

Vi har forsøkt å gi noen tips til hvordan dere innrette dere praktisk slik at dere får en mest mulig oversiktelig og praktisk gjennomførbar prosjektperiode.  Vi har skrevet litt om inndeling av elever, bruk av rom og tid. 

I tillegg har vi beskrevet lærerrollen. I prosjektperioden vil dere som lærere gi rammer for hva som er hovedtema i uka og aktiviteter de enkelte timene, men de enkelte prosjektene skal elevene styre selv. Da blir læreren en sparringspartner og veileder. 

Det varierer veldig hvor selvstendige elevene er og hvor godt de greier å samarbeide. Å nakke om noen enkle spilleregler i samarbeidet i forkant, kan gjøre det enklere for dem å arbeide sammen og gi mulighet til å reflektere over samarbeidet underveis.