Femte uke

Dette har jeg funnet ut!

Mål                

Elevene ordner resultatene sine og jobber med plakaten. 

Læringsmål                       

 • Har forstått resultatene sine og vurdert usikkerhet knyttet til svarene.
 • Har beskrevet prosjektet sitt som helhet gjennom skrevne ord og visuelt.
 • Har beskrevet resultatene sine gjennom skjematiske figurerer og skrevne ord.                        

Kriterier

 • Kan argumentere for gyldighet og kvalitet av egne data
 • Kan fremstille data gjennom figurer og diagrammer (gjerne via bruk av pc eller for hånd)
 • Kan beskrive resultatene sine skriftlig
 • Kan beskrive prosjektene sine gjennom kreative virkemidler 

Forberedelser  

De fleste elevene er denne uka engasjerte i prosjektene sine og mange jobber hardt og selvgående. Det vil imidlertid være stor forskjell på hvilke oppgaver de arbeider med til enhver tid. Det bør gis stort rom for de enkeltes initiativ, arbeidsformer og uttrykk på plakaten. Mange velger f.eks. å legge seg på gulvet for å jobbe med plakaten, noe som er helt greit. Det er også mange samtaler på kryss mellom elevene, men stort sett vil det være knyttet til prosjektene. Klasserommet blir som en maurtue av aktivitet. 

Mange trenger å skrive ut noe de ønsker å ha på plakaten. Finn en praktisk løsning som er tilpasset dere. 

Noen grupper vil på dette stadiet ønske å bruke mye tid, mens andre blir fortere ferdig. Dette kan løses ved å ha andre aktiviteter eller oppgaver tilgjengelig for de som blir raskt ferdig, og ev. noe fleksibilitet i enkelte andre timer. Dersom dere legger få andre hjemmeoppgaver til denne uka, kan dere også avtale at enkelte oppgaver til plakaten eller prosjektet gjøres hjemme. 

Ofte vil enkelte prosjektgrupper som nå henger etter, trenge praktisk hjelp til å forenkle prosjektene sine og gjennomføre det praktisk. Disse trenger ekstra oppmuntring og støtte. 

Utstyr           

 • Tilgang til PC/Ipad og printer
 • Bluetack/"lærerkitt"
 • Papir, saks, skrivesaker, farger, fargede ark 
 • Modellplakaten bør henge på veggen

Økt 1  - 90 min

Gå gjennom s. 11- 13 i heftet "Nysgjerrigpermetoden for elever".

Jobb med plakaten. Bruk modell-plakaten som veileder. Alle stegene i Nysgjerrigper-metoden skal med. Denne økta kan særlig vies til å fremstille undersøkelsen og hva elevene har funnet ut gjennom undersøkelsene sine. Det er fint om selve undersøkelsen forklares og at resultatene fremstilles gjennom diagrammer og sammenfattes skriftlig.  

Fokus i denne økta kan være fremstilling skriftlig og via diagrammer.  

Økt 2 - 90 min

Fortsatt jobbing med plakaten. Bruk gjerne en dobbelttime i Kunst og håndverk med fokus på illustrasjoner og kreativ formidling av prosjektet og resultatene. Her har ofte barna mange gode ideer og får utfolde seg.

Informasjon lekseplan/hjem

Minne på utstillingen og at foreldre, familie og venner er velkomne.