Fjerde uke

Hente opplysninger og gjøre egne undersøkelser

Mål   

Gjennomføre egne undersøkelser i løpet av uka.

Læringsmål

Enten:

 • gjennomføre spørreundersøkelser
 • gjøre intervjuer
 • måle og telle
 • registrere observasjoner

Registrere og notere data systematisk

Kriterier

 • Har definert hvilke data de ønsker å innhente gjennom sine undersøkelser
 • Har gjennomført undersøkelsene
 • Har samlet inn data gjennom undersøkelsene og registrert dem på en forståelig og organisert måte

Utstyr

Gå gjennom lista skrevet i forrige uke og avklar.

Det er viktig at elevene holder orden på notatene sine denne uka og ikke mister dem.

Forberedelser

 • Les heftet ”Nysgjerrigpermetoden for elever” s 10-11
 • Ved starten av uka må den læreren som er prosjektleder få oversikt over hvor mange av prosjektene som er klare for å gjøre egne undersøkelser. Avklare når de ulike skal gjøre undersøkelsene. 

Fleksibilitet i timeplanen i flere av fagene vil gjøre logistikken enklere. 

Gi rom for at de som skal gjøre spørreundersøkelser kan dra ut av skolen for å møte folk.  En felles tid og samme sted, vil gjøre logistikken enklere. 

Noen elever må antakelig ut på ekskursjoner for å skaffe utstyr, intervjue eksperter eller gjøre observasjoner. Om det skal være på egenhånd eller med en voksen, får dere vurdere og avtale i hvert tilfelle. Noen av undersøkelsene kan være aktuelt å utføre med medelever i løpet av skoledagen, skolefritidsordningen eller med andre klassetrinn. Det er ofte både gøy og lærerikt  for andre elever å delta. 

Gjennomføring av undersøkelser

Ha to økter med ”forskertid” for elevene. Men ha fleksibilitet slik at noen kan gjøre undersøkelser til andre tider - eller få gå ut av skoleområdet for å gjøre undersøkelsene.

Vær oppmerksom på de som henger etter og ikke er klare for å gjøre undersøkelser ennå. De trenger trolig hjelp til avklaringer og forenklinger av prosjektene sine. Det kan også dukke opp utfordringer med samarbeid mellom noen elever eller fravær hos enkeltelever hvor dere må lete etter fleksible løsninger.

Ta gjerne bilder av prosjektgruppene når det passer, hvis dere vil bruke dem i formidlingen av prosjektene.

Økt 1

Elevene skriver ned hvilke data de skal samle og lager registreringsskjema. Dette forelegges læreren sammen med de siste detaljene om når og hvor undersøkelsen skal utføres.  Elevene kan begynne på plakaten ved å skrive og tegne det de skal ha med. 

Økt 2

Selve undersøkelsestiden. Dette kan være en felles tid for de som skal gjøre spørreundersøkelse. Om det passer sånn, kan noen av de andre gjøre sine undersøkelser på samme tid, om ikke det avtales en annen tid i løpet av uka. Disse kan enten jobbe med plakaten eller ev. avspasere dersom undersøkelsen skal gjøres utenom skoletid. 

Informasjon hjem/ i lekseplan

 • Individuelle beskjeder og spørsmål for avklaring av det praktiske rundt barnas undersøkelser
 • Minne alle om ta med kake e.l. til utstillingen og/eller bidra i kaféen