Første uke

Hva er forskning?

Mål for uka

 1. Skape entusiasme blant elevene til å forske selv!
 2. Elevene skal begynne å forstå hva det er å forske og hvordan de skal jobbe fram mot utstillingen.
 3. Vekke elevenes kreativitet sånn at de lettere greier å finne egne problemstillinger.

Læringsmål for elevene

 1. Utforskning med Nysgjerrigpermetoden, som Hvorfor det? bygger på
 2. Norsk: Faktatekst, tankekart og nøkkelord
 3. Erfare skaperglede og utforskertrang, se overordnet del av ny læreplan

Kriterier

 1. Elevene kan gjengi de 6 stegene i Nysgjerrigpermetoden
 2. De kan lage et tankekart, digitalt eller på papir.
 3. De kan trekke ut nøkkelord fra en tekst. 
 4. De kan finne fram til Nysgjerrigpermetoden på nettet. 
 5. De har erfart at de selv kan skape og utforske! 

Utstyr

 • Eksempelplakat. Bruk en blank papp-plakat og fyll ut etter plakatmalen, gjerne koblet til eksperimentet som demonstreres.
 • Eventuelt utstyr til eksperiment
 • Plakat med oversikt over Nysgjerrigpermetoden (kan bestilles fra Nysgjerrigper)
 • Utstyr til kreativ øvelse

Forberedelser

 • Planlegge oppstartssamling. Velg en eller flere av dere som skal lede denne samlingen. Se eventuelt en av våre filmer til inspirasjon.
  • Sett av et rom med projektor eller smartboard med fungerende lyd.
  • Velge noen inspirerende fortellinger eller filmer om barn som har forsket. Se historier hos Nysgjerrigper.
  • Forberede et eksperiment.
 • Forberede utstyr til en forskersprint. Test gjerne ut med kolleger.  
 • Dele inn i læringspar. Se "En annerledes undervisning" for tips. Sett av tid til å snakke om samarbeid og grupperegler. 
 • Forberede en kreativ øvelse og skaffe utstyr til det. 
 • Velge en tekst for å jobbe med nøkkelord og tankekart. Se tekster under "Historier". 

Økt 1 A - Oppstartssamtling 45 min (F. eks. i norsk, naturfag eller samfunnsfag)              

 1. Innledning: ”Dere som er barn har de beste spørsmålene, for dere har god fantasi og er flinke til å legge merke til ting!
 2. Historier: ”Vil dere høre om noen barn som har undersøkt egne spørsmål?”  Fortell 2-3  korte fortellinger med ulike spørsmål, ta gjerne eksempler fra historiene eller galleriet.  Nysgjerrigper har også morsomme eksempler fra Nysgjerrigperkonkurransen. Det er viktig at elevene deltar underveis med forslag til hypoteser og hvordan man kan undersøke spørsmålet. 
 3. Gjennomgang av Nysgjerrigpermetoden punkt for punkt. Se gjerne vår animasjonsfilm.
 4. Vise et eksperiment. Bruk det som eksempel på en problemstilling. La elevene komme med hypoteser, observer eksperimentet sammen og la elevene tolke resultatet. Eksempler på eksperimenter ligger på en underside til denne siden. 
 5. Vis fram malen til en utstillingsplakat og eventuelt en som er laget til ditt eksperiment. Demonstrer hvordan de ulike leddene i Nysgjerrigpermetoden inngår i plakaten. Eksempler på plakater finner her
 6. Vise fram nettsiden med filmer og Nysgjerrigpermetoden, slik at barna kan finne fram til denne selv: https://hvorfordet.no/jeg-vil-forske
 7. Praktisk informasjon om prosjektperioden: Hvordan elevene skal jobbe, utstillingen og foreldredeltakelse. 
  I ukene framover skal dere få forske selv, dere jobber i par. Dere skal selv få bestemme hva dere vil undersøke. Men vi bestemmer hvem som skal samarbeide, slik at det blir rettferdig for alle.”
 8. Se en film om barn som forsker, f. eks ”Sure sokker og fargede pannekaker” eller ”Prompeforskerne”.
 9. Dele ut informasjon til foreldrene
 10. Eventuell lekse. F. eks. å se filmer om barn som forsker 

Økt 1 B - Øve på Nysgjerrigpermetoden ved å gjøre et eksperiment         45 min                                   

 Økt 2  - Øve på Nysgjerrigpermetoden gjennom en tekst  (norsk, 2 x 45 min)

 • Elevene lager et tankekart hvor de selv skriver ned de 6 stegene i Nysgjerrigpermetoden. 
 • Gi deretter ut en tekst om et barn som har forsket, som elevene skal lese. Det er flere tilgjengelige eksempler under både "Historier" og "Galleri" øverst. Elevene skal trekke ut sentrale nøkkelord i teksten. 
 • Deretter skal de førsøke å gjenfinne de ulike stegene fra Nysgjerrigpermetoden i forskningsprosjektet i teksten. 
 • Elevene kan gjerne starte arbeidet indivuelt. Deretter kan de samles i par for å diskutere hva de har funnet ut. 
 • De kan komme med forslag til hvordan de vil foreslå å utvikle eller endre forskningsprosjektet dersom de selv var med på det. 
 • Felles oppsummering i klasserommet. Her er det viktig å være åpen for flere tolkninger, sånn at det skapes en forståelse av det er lov til å prøve seg med ulike forklaringer og forståelser. Og at man ikke skal være redd for å gjøre feil. Kreative forslag er velkomne, men også kritisk vurdering av resultatene. 

Økt 3 - Praktisk øvelse i kreativitet (aktuelt i alle fag, 45-90 min)

Kreative øvelser er oftest tverrfaglige. Evnen til å skape nye kombinasjoner og problemløsning er viktig i alle fag. Dette kan være en fin måte å samarbeide mellom de såkalte kreative og teoretiske fagene.  

En rekke eksempler er nevnt under "Kreativitet". Finn gjerne en øvelse som passer for det faget, det aktuelle tidsintervallet og elevgruppen din. 

Informasjon i lekseplan / hjemmearbeid

Vi vil oppfordre til å involvere foreldrene, for å få gode undringssamtaler rundt middagsbordet hjemme. Noen foreldre vil kunne bidra praktisk under gjennomføringen av undersøkelsene. Noen har gjerne kontakter blant forskere, som kan være dommere. Foreldregruppen vil også kunne bidra praktisk på selve utstillingsdagen eller til digital formidling av prosjektet. 

 • Informasjonsbrev til foreldre sendes ut. Der går det fram hva som skal skje i forskningsperioden, foreldrenes rolle underveis, ev. under utstillingen og tidspunktet for utstillingen. 
 • Be elevene vise fram en selvvalgt film om barn som forsker til foreldrene sine, se Filmer.