Introduksjon

Hvorfor valgte du å bli lærer? Og hva kjennetegner de magiske øyeblikkene som gjør jobben til verdens beste? 

 

For mange er det de sterke møtene med enkeltelever, felles opplevelser med klassen som løfter hele rommet, og når verden åpner seg for en elev og du ser stoltheten over å få til noe nytt lyse fra øynene! 

Hvorfor det?-prosjekter åpner for denne type magi! For mange elever er en forskerutstilling som Hvorfor det? det aller beste de har opplevd i løpet av årene på skolen!

For barn er det nettopp det å lære og utforske som er viktig. Når de selv får velge hva de skal undersøke og hvordan de skal jobbe med det, får de motivasjon! Målet deres blir å løse problemstillingen. Og underveis lærer de en rekke grunnleggende ferdigheter og krysser av for læringsmål uten at de merker det. De strekker seg mer enn de ellers ville gjort - og går ut i verden på jakt etter flere svar. 

Mestringen de opplever etter å ha jobbet med sine egne spørsmål noen uker, og dratt prosjektet i land, er et minne for livet! Det gnistrer i mange av barnas øyne når de får fortelle om hva de har "funnet ut" og blir sett. Å bli sett og løftet fram på en Hvorfor det?-utstilling, understreker at de kan få til noe. Som pannekakeforskeren Jonas (12) sa så vakkert: 

”Nå har vi jobbet med dette, og vi har greid det. Vi kan faktisk mer enn det vi tror!”

Det er et mål at denne type prosjekt skal utløse kreativitet både hos elevene og deg som lærer. Se derfor på undervisningsopplegget som en inspirasjon, og ikke en mal du må følge slavisk. Men du bør bygge på disse grunnleggende verdiene: 

  • Barna eier problemstillingene og prosjektene sine
  • Begeistring som drivkraft
  • Nysgjerrighet og undring gir retning
  • Rom for mangfold
  • Veien er målet

Vi lever i en forunderlig verden, det er tid for å utforske den!

Ta kontakt hvis dere vil gjennomføre Hvorfor det?, så sender vi dere nyttig, gratis materiell: kontakt@hvorfordet.no