Logistikk til utstillingen

Her er noen tips til utstillingsdagen og forslag til tidsplan. Det å få en fagsamtale med dommerne, å vise fram prosjektene for familien og andre barn, få en feiende flott diplomutdeling med offentlig og personlig ros avslutter prosjektet med bravado! Det er en helt sentral del av Hvorfor det? og gir barna en stor opplevelse! 

Hvis dere legger utstillingen til en onsdag eller torsdag, har dere noen dager i begynnelsen av uka til å forberede dere praktisk. 

Beregn 1 times arbeid for dommerne og maks 6 prosjekter per dommerpar. Sett gjerne opp en rekkefølge slik at elevene slipper å vente lenge og heller kan leke litt ute hvis det er lenge til deres tur.

Foreldre eller annet publikum bør ikke være der når dommerne snakker med elevene, og de bør få ro rundt seg. Når dommerne er ferdige, setter de seg ned for å skrive en kort tilbakemelding på diplomene og forbereder en muntlig tilbakemelding som gis i plenum. Denne skal fremheve det beste ved hvert enkelt prosjekt. 

Etter at dommerne har gått rundt, får publikum en egen time til å se utstillingen. Da oppfordres elevene til å stå mest mulig ved plakatene sine, og at de går enkeltvis for å få seg litt mat om de ønsker det. 

Se forslag til tidsplan i høyre kolonne. I dette forslaget står elevene ved plakaten sin fra kl 15-17, og det hele er ferdig til 17:30. Skal foreldrene komme, er dette det tidligste som lar seg gjøre. For foreldre er det trolig best å ha utstillingen 1-2 timer senere. 

Alternativt kan dere dele utstillingen opp i to perioder og ta dommersamtalen i løpet av skoledagen og publikumstiden på kvelden. Den muntlige, offentlige rosen til de enkelte prosjektene i felleskap med foreldrene til stede er viktig! Dersom dommerne ikke har anledning til selv å fremføre den på kvelden, bør den skrives på diplomet slik at læreren kan lese den høyt. Hvis rektor vil dele ut diplomene, er det ekstra stas for barna.