Du er her

Prosjektperioden AKS / SFO

Vi har lagt opp til at en prosjektperiode går over 6 uker.

Uke 1 

Hva er forskning? 

 • Oppstartssamling med alle barna. Introduksjon til Hvorfor det? og Nysgjerrigpermetoden.
 • Forskersprint, et kort forskningsprosjekt i fellesskap.

Uke 2 

Dette lurer jeg på. Samle idéer til spørsmål 

 • Øvelse for nøyaktig og kritisk observasjon
 • Undringsjakt /oppdagelsesferd 
 • Samle idéer til spørsmål

Uke 3 

Hvorfor er det slik? Finne bakgrunnskunnskap, lage hypoteser, velge spørsmål 

 • Lage forslag til hypoteser til de ulike aktuelle spørsmålene. 
 • Lete etter bakgrunnskunnskap, gjerne få hjelp av en bibliotekar til å finne bøker/gode nettsteder. Ev. snakke med en ekspert.  
 • Velge hypoteser som er aktuelle å undersøke. 
 • Velge ut det spørsmålet som skal utforskes.  
 • Lage en praktisk plan for undersøkelser.  

Uke 4 

Gjøre egne undersøkelser 

 • Snakke med voksne på AKS/SFO og ev. hjemme og gjøre nødvendige avtaler 
 • Sjekke at forskningen ikke er farlig, ulovlig eller uetisk 
 • Forberede utstyr og eventuelle tillatelser 
 • Lage registreringsskjema for resultater 
 • Utføre selve undersøkelsene

Uke 5  

Samle og tolke resultater 

 • Ev. gjenværende undersøkelser.
 • Sammenfatte resultatene. Støtter resultatene med hypotesen? 
 • Jobbe med utstillingsplakaten 

Uke 6  

Fortelle andre - utstillingsuke

 • Fullføre plakat  
 • Øve på muntlig presentasjon 
 • Utstillingsdag med presentasjon for dommere, publikum, utdeling av diplomer og ev. premier