Sjette uke

Fortell om prosjektet til andre

Mål               

Gjøre seg klare og gjennomføre forskningsutstillingen

Læringsmål

 • Elevene skal som prosjektpartnere greie å presentere prosjektene sine muntlig overfor dommere og foreldre. 
 • Forstå styrker og svakheter i den forskningsmetoden elevene har valgt for å undersøke sin problemstilling
 • Kunne forklare om undersøkelsen de har gjennomført, støttet hypotesen de hadde eller ikke
 • Beskrive usikkerhet i resultatene sine
 • Reflektere over hva de har lært gjennom forskningsprosjektene sine

Kriterier

 • Gjennomført muntlig presentasjon av prosjektet og fagsamtale med dommer
 • Beskrevet Nysgjerrigpermetodens steg i prosjekt sitt muntlig i denne samtalen
 • Snakke om valg av forskningsmetode, utfordringer de møtte underveis, hvilke usikkerheter som er knyttet til resultatene
 • Beskrive hva de har lært gjennom forskningssprosjektet sitt

Forberedelser           

 • Få oversikt over hvilke barn som er ferdige og hvem som trenger ekstra hjelp i innspurten.
  Vurdere hvor mye tid dere må sette av i dagene før utstillingen for at alle skal bli ferdige. 
  Her foreslås to økter, men behovet kan være større eller mindre. 
 • Printe ut diplomer
 • Ev. lage og printe ut program (få gratis vår programmal)
 • Lage liste over prosjekter og elever til dommerne
 • Ev. lage kart over prosjektene hvis det er mange prosjekter
 • Les ”Nysgjerrigpermetoden for elever”, s. 15

Økt 1

Lese "Nysgjerrigpermetoden for elever", s. 15

Gjøre ferdig plakaten

Økt 2

Gå gjennom det som skal skje på utstillingsdagen.

Øve på muntlig presentasjon for dommerne.  

Ekstra: Elevene kan også lage en film, presentasjon, podcast e.a. i tillegg, dersom det har anledning og praktisk mulig. Eventuelt som hjemmelekse.

Selve utstillingen er beskrevet under "Logistikk for utstillingen".