Du er her

Tidsplan på utstillingsdagen

Her er et forslag:

 

 

Tidsplan

Tid

Hva

Beskrivelse

Utstyr

10:00-15:00

Rigge utstilling

Sette opp bord

1 bord per prosjekt, kart

 

Legge delt.nr på bord

Deltakernummer

 

Sette opp plakatene

Plakatene, ev ekstrautstyr

 

Legge ut T-skjorter

En T-skjorte per deltaker

 

Dommerrom

Mappe m/dommerinfo:  Deltakerliste, kart, penner, diplomer, mat og drikke

?

Barna spiser

Som vanlig

Enkel mat. Samme som gjestemat?

14:00-15:00

Rigge teknisk

Resepsjon

Bord, program, stemmesedler til publikumspris, boks til stemmesedler.

 

Lyd

Lydanlegg, mikrofon

15:00-17:30

Åpen resepsjon

Si velkommen

Program, stemmesedler

 

Gi program

Program

 

Gi stemmeseddel

Stemmesedler, penner

 

Telle stemmer

Boks til stemmer

15:15-16:00

Dommer-formøte

 

Mapper med info + penner

  

Frukt og kaffe

  

Diplomer til alle deltakerne

  

Navnelapper til dommerne

16:45-18:00

Mat for gjester

Suppe og kaker

Ingredienser til middag

  

Drikke (vann, saft, kaffe, te)

  

Kaker

  

Vipps?

  

Spiseutstyr til 300

15:45

Samle deltakere

Pep-talk og info

16:00-17:00

Dommerne går rundt

Presentasjon fra barna + tilbakemelding fra dommere  (foreldre ikke tilstede i utstillingslokalet)

17:00-18:00

Publikum går rundt

Åpen utstilling, barna står ved plakatene sine

18:00-18:30

Premieutdeling

Dommere

Diplomer til alle

 

Premier til alle

 

Rektor? Annen?

Publikumspris

18:30-19:30

Rydde

 

Ryddeplan