Tidsplan på utstillingsdagen

Forslaget under kan du kopiere og lime inn Word og redigere der.

 

Tidsplan

Tid

Hva

Beskrivelse

Utstyr

Innen kl. 14:00

Rigge utstilling

Sette opp bord

1 bord per prosjekt,  ev. lage et kart dersom det er mange prosjekter

Sette opp plakatene

Plakatene og ev. ekstrautstyr hvis noen prosjekter trenger det

Lyd

Lydanlegg, mikrofon

Dommerrom

Mapper m/dommerinfo:  Liste over elever og prosjekter, ev. kart, penner, diplomer, gjerne litt frukt/mat og drikke

14:00-15:00

Dommer-formøte

Dommerne møtes for å bli litt kjent, forberede det som skal gjøres og sorterer diplomene. 

Mapper med info + penner

 

Litt å drikke og spise

 

Diplomer til alle elevene 

14:50

Pep-talk med elevene

Samle alle barna. Gå gjennom rekkefølgen hos dommerne. Skape entusiasme og trygghet.

 

15:00-16:00

Dommersamtaler med elevene

Beregn ca. 10 min per samtale. 

Elevene skal få fred under sine samtaler med dommerne, uten publikum og foreldre tilstede.  Lærer kan gjerne være i bakgrunnen.

16:00-17:00

Åpen utstilling

Start med felles velkommen og informasjon om hva dette er.  

Lydanlegg
Et egnet sted å samles

 

Publikum (foreldre) går rundt, ser på plakater og elevene forteller om prosjektene

 
 

Åpen kafé/ tilgjengelig mat.
I læringsparene anbefales det at kun en av elevene er borte fra prosjektet om gangen.

Mat og drikke, papptallerkner og drikkebeger. 

Ev. Vipps i kaféen for å finansiere premier/t-skjorter.

Få gjerne med foreldre til dette.

17:00-17:30

Premieutdeling

Dommere

Diplomer til alle og muntlig ros til de enkelte prosjektene.

 

Ev. premie til alle

Dommernes pris til beste prosjekt og beste prosjekt på hvert trinn/ i hver klasse.

 

Rektor? Annen?

Ev. Publikumspris etter avstemning (se egen beskrivelse)

17:30-18:30

Rydde

 

Ryddeplan. Få gjerne med foreldre til dette.