TIlpasset opplegg for Corona og hjemmeskole

Aldri har planlegging av undervisning vært mer krevende, og fortsatt vil det være uforutsigbart framover.  En del opplæring vil skje som hjemmeskole, gruppestørrelsene kan variere, og vi vil gjerne legge undervisning utendørs når vi kan. 
Som lærere trenger vi et opplegg som kan fungere i klasserommet, hjemme og ute - og tilpasset den nye læreplanen. 
Hvorfor det? kan hjelpe deg med et fleksibelt undervisningsopplegg for denne perioden. 

 

Her er et  opplegg dag for dag hvor elevene jobber med egne forskningsprosjekter fordelt på 10 forskningsdager. Prosjektarbeidet kan gjerne fordeles på 2-3 dager i uka med ordinær undervisning imellom. Undervisningen på dagene utenom prosjektdagene, kan  med fordel ta opp tema som støtter opp om elevenes forskningsarbeid.

  • Elevene jobber i læringspar som lærerne setter opp.
    Velg partnere som arbeider godt sammen og har felles interesser.
  • Sett opp veiledningstid jevnlig og mulighet for å kontakte en lærer underveis hvis de jobber utenfor klasserommet eller hjemme. Det vil være stor forskjell på hvor selvstendig gruppene jobber.
  • Elevene fører en digital forskningslogg der de beskriver det de har gjort på forskningsdagene. Denne støtte samarbeidet med lærer og bør være tilgjengelig for lærerne for å forenkle oppfølgingen. 
  • Elever som blir raskere ferdig med dagens arbeidsmål, kan ha en bok, et arbeidshefte eller ev. andre oppgaver tilgjengelig som de kan arbeide med underveis. 

 

Vi takker Tekna for samfunnsmidler som bidratt til at vi har fått utviklet og prøvd ut dette undervisningsopplegget!