Du er her

Uke 3 AKS / SFO

.

Hvorfor er det slik? Legg en plan

Mål

 1. Forskerparene skal skrive en felles liste over de spørsmålene  de har samlet, velge hvilke som kan være aktuelle å forske på og lage hypoteser til disse.
 2. Snakke om hvordan man kan undersøke de enkelte hypotesene
 3. Velge spørsmål og lage en plan

Utstyr

 • Mapper til alle elevene
 • Notatbøker til alle elevene
 • Nysgjerrigper for elever – hefte til alle elevene

Forberedelser

 • ”Nysgjerrigper for elever”  side 6 -9
 • En ansatt kan begynne å ta bilder av barna som jobber sammen, dette legges inn på påmeldingslista om dere vil ha diplomer med bilde.  Det er også fint å legge inn prosjektspørsmål der det er avklart.

 

Samling 1 – Lage hypoteser             ca. 45 min                              Veiledergrupper

 • Side 6- 7  i ”Nysgjerrigper for elever ” i fellesskap i gruppa.
 • Elevene setter seg i forskerpar, samler alle spørsmålene de har og velger ut de som er aktuelle.  Lager forskjellige hypoteser de alle de aktuelle spørsmålene.  Går det an å undersøke selv om hypotesen kan stemme eller er feil?

Samling 2 –  Legge en plan                          45 min                                   12 barn i gruppe

 • Praktisk planlegging av egne undersøkelser
 • ”Nysgjerrigper for elever” s 8-9
 • Velge type undersøkelser: Eksperimenter, spørreundersøkelser, intervju, observasjoner
 • Når og hvor skal undersøkelsene gjøres?
 • Sjekke om det er lovlig, etisk, trygt, gjennomførbart. Ev. få nødvendige tillatelser
 • Avklare hva slags utstyr som trengs og om foreldre/skole har dette tilgjengelig.
 • Barna lager registreringsskjema /gjør klar notatblokk for å skrive ned resultater
 • Forslag til skjema til ansatte for å få oversikt over de undersøkelsene som skal skje.

 

Forskerpar

Forskerspørsmål

Type undersøkelse

Når

Hvor

Utstyr

Hvem følger opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon i lekseplan / hjemmearbeid

 • Snakke med foreldrene om de ulike spørsmålene dere lurer på.
 • Snakke med foreldre om det spørsmålet de har valgt å undersøke , få hjelp med utstyr og gå gjennom planen med dem.
 • Om undersøkelsene skal gjøres i fritiden, må elevene gi beskjed til skolen når, hvor og hvilken voksen som følger opp.