Du er her

Uke 4 AKS / SFO

.

Hente opplysninger.

 

Mål:    Gjennomføre egne undersøkelser i løpet av uka.

 

Utstyr:            Gå gjennom lista skrevet i forrige uke og avklar.

            Viktig at elevene holder orden på notatene sine denne uka og ikke mister dem.

Forberedelser: 

Denne uka er planleggingsmøtet mandag formiddag ekstra viktig for å få oversikt over hvor mange av prosjektene som er klare for å gjøre egne undersøkelser, og avklare når de ulike skal gjøre undersøkelsene.

”Nysgjerrigper for elever” s 10-11

Gjennomføring:

Behold to økter med ”kjernetid” for gruppene, men ha fleksibilitet slik at noen kan gjøre undersøkelser til andre tider eller få gå ut av skoleområdet for å gjøre sine undersøkelser.

Vær særlig oppmerksom på de som henger etter og ikke er klare for å gjøre undersøkelser ennå. De trenger trolig ekstra hjelp til avklaringer og forenklinger av prosjektene sine og kan ha dårligere støtte hjemmefra.

Det kan også dukke opp utfordringer med samarbeid mellom noen barn eller fravær hos enkeltelever hvor dere må lete etter fleksible løsninger.

Ta bilder av prosjektgruppene sammen når det passer slik.

Informasjon hjem/lekseplan:

Individuelle beskjeder/spørsmål for å avklare det praktiske rundt barnas undersøkelser.

Minne alle ta med en kake til utstillingen og/eller bidra i kaféen.