Å observere

Gode observasjoner er grunnleggende i forskning. Vi skiller mellom nøyaktig observasjon, kritisk observasjon og kreativ observasjon. 

 

Når man jobber vitenskapelig, er det viktig å observere og beskrive noe mest mulig objektivt og nøyaktig. Her gjelder det å være presis og ikke synse, unngå å legge til eller trekke fra noe.  

Men som samfunnsborgere ønsker vi å tilføre spørsmålet "Hvorfor er det slik?".  Kanskje kan man se for seg en annen måte noe kan gjøres eller være på for å fylle en hensikt? 

Om man tilfører kreativitet til observasjonen, kommer spørsmålet "Hva hvis....?" og man kan kombinere to eller flere observasjoner for å skape noe nytt. 

Som lærer og elev, er det viktig å skille mellom når man observerer noe nøyaktig, kritisk eller kreativt. Alle måter er gode, men tjener ulike formål. 

Mindful sanseøvelse

Forsøk å bruke alle sansene når noe observeres.  Dette er en øvelse som kan være fin både i klasserommet eller i et annet miljø.  Den er inspirert av "mindfulness" og man går stegvis i fellesskap gjennom de ulike sansene. Elevene legger seg ned i det rommet dere er eller ev. ute, og så kan læreren rolig snakke gjennom stegene.  Bruk litt tid på hvert steg.  Elevene skal ligge helt i ro under øvelsen.  Om du ønsker å bidra til at klassen faller ekstra til ro, kan du legge til litt tid på rolig pust med lange utpust. 

Øvelsen er fin å bruke i forkant av aktiviteter hvor elevene skal observere fenomener og du ønsker at de skal være mentalt tilstedeværende og med skjerpede sanser. 

  1.  Se deg rundt.  Hva legger du merke til? Hvilke farger? Linjer? Hva er langt borte?  Nært? Noe du synes er vakkert? Rart? (Bruk gjerne minst 1 min på dette steget. )
  2. Lukk øynene og lytt. Hvor mange ulike lyder legger du merke til? Er det noen bakgrunnslyder? Kan du høre noen lyder inni kroppen din?
  3. Kjenn på der kroppen din møter det du ligger på. Hva kjenner du? Hvilke deler av kroppen møter underlaget?  Kan du kjenne klærne mot kroppen? Hva kjenner du mot hendene dine? Leppene dine?
  4. Trekk pusten dypt inn gjennom nesen, hold den litt og pust langsomt ut.  Hva kan du lukte? 
  5. Åpne øynene og så kan du rolig sette deg opp og møte blikkene til de andre i klassen uten å si noe. 

Vann som koker

Dette er en uhyre enkel øvelse i presis observasjon.  Elevene står i ring rundt en kjele som settes på en plate.  Det er litt vann i kjelen.  Se på hva som skjer og beskriv det presist.  De kan jobbe enkeltvis og i par. 

Det kan varieres med at det skal beskrives i ord muntlig eller skriftlig, som tegneserie og kort filmopptak hvor de ulike sekvensene er representert. Uavhengig av måte du velger at elevene skal beskrive dette, er det fint med en felles oppsummering. Elevene vil tendere til å beskrive det de ser. Spør gjerne om de kan beskrive dette gjennom flere sanser. Det er jo en prosess med lyd og man kan kjenne varmen av dampen mot huden.

Skolegården

Denne øvelsen er beskrevet under Uke 2 , økt 1. 

Elevene ser noen korte filmklipp (hentet fra youtube, se lenker under økta) fra skolegårder som de skal beskrive, først selv på en liten lapp, deretter i plenum. Først ser de et klipp som de blir bedt om å beskrive fritt, deretter blir det utdelt konkrete oppgaver til to og to elever på hva de skal se etter (klær, sko, vinduer, hvem som er med hvem, vær, lekeapparater, etc) og skal beskrive igjen.  

Etter den første filmen er beskrevet, ser de en ny og skal beskrive med de samme oppgavene.  Hva ser de nå?  Er de to skolegårdene forskjellige? Hvorfor det?

Når elevene etter øvelsen går ut i skolegården til friminutt, vil de forhåpentligvis legge mer merke til og reflektere over sine omgivelser. 

 

 

 

 

----------------------------------------

// Her vil det komme en rekke flere eksempler på aktiviteter for å øve på å observere//

 

 

 

 

  • skissetur i naturen eller på offentlig sted.  Oppdrag om å skissere f. eks. en sky, et gjerde, et hus, ulike hårfasonger
  • tegne hva de ser i mikroskop eller lupe
  • telle og måle
  • boble i olje/vann - hva skjer?