Å tegne er å se

.

I dette undervisningsopplegget går vi ut i naturen eller nærmiljøet med skisseblokka og elevene skal forsøke å gjenskape det de observerer på papir.   

En tur for å skissere aktuelle ting i naturen eller i nærmiljøe kan være en fin inngangsport til tema i naturfag eller samfunnsfag såvel som en start på en forskningsperiode.  I starten av forskningsperioden ønsker vi både å øve på observasjon og utløse kreativitet, og denne aktiviteten gjøre begge deler.

Å tegne noe som man observerer er annerledes enn å forsøke å gjengi noe fra hukommelsen og aktiverer andre deler av hjernen. 

Hva lærer elevene?

 • De øver både på å granske noe nøyaktig og den generelle observasjonsevnen
 • Koordinasjon hjerne-syn-hånd
 • Analysere og visualisere
 • Aktiverer høyrehjernen med fantasi og kreativitet
 • Øver konsentrasjon

Hvilke fag er aktuelle?

Kunst og håndverk: Øve ferdigheter i å skissere 

Naturfag: Beskrivelse og forståelse av naturen i nærmiljøet. Aktuelle undertema innen biologi ev. annet kan bringes opp. 

Kroppsøving: Tur i naturen

Praktisk gjennomføring

Hovedaktiviteten er å ta med hele klassen ut på tur til naturen eller i nærmiljøet.  Elevene arbeider selvstendig og skal skissere noe som de får oppgitt av læreren. Det kan enten være en tegning som skal være så nøyaktig som mulig, eller mange raske skisser av det samme. (kroki-tegning

Eksempler på type gjenstander som kan skisseres 

 • Et tre
 • Et blad
 • En blomst
 • En insektbolig (f. eks edderkoppnett, maurtue, hull i trær, etc.)
 • Skyer
 • Noe fra kroppen, f. eks. øre, hånd, øye
 • Et menneske eller et dyr

Utstyr

 • Klær etter vær
 • Skisseblokk, blyant, viskelær og ev. blyantspisser
 • Ev niste/drikke/sitteunderlag dersom dere kombinerer dette med matpause
 • Tursekk

Selve turen

Ev. noen minutter på å finne gjenstand å skissere

30-45 min på å skissere

Den tid dere trenger for å bevege seg til og fra leteområdet

Ev. etterarbeidarbeid på skolen knyttet til temaet.  

Hvis f. eks. elevene har tegnet ulike blader, kan likheter og forskjeller på bladene diskuteres i grupper og deretter i fellesskap. Det samme gjelder trær, blomster og andre tema.  

Les mer om alt det fantistiske man kan lære ved å tegne

 1. Boka til Betty Edwards, "Å tegne er å se" er veldig inspirerende og praktisk. Den ligger ute som gratis e-bok på nasjonabiblioteket, se denne lenken. Den anbefales alle lærere i kunst- og håndverk. 
 2. Alle lærer ved å tegne. Her er en artikkel fra forskning.no
 3. Tegning er best for læring og hukommelse, skriver Lærerbloggen.