Bruk nærmiljøet

Nærmiljøet gir mange muligheter til å observere og undersøke hvordan vi mennesker lever både nå og i tidligere tider.  

 

//Denne siden er under arbeid. //

 

Stikkord

Trafikk.

Gamle bygninger.

Eldre personer.

Lokal industri.