Historier om forskere til inspirasjon

Personlige historier engasjerer. Bruk gjerne fortellinger fra store forskere i historien til å illustrere mange sider av forskning og ulike tema i fagene. Her er noen eksempler på forskere som er fantastiske inspirasjonskilder. 

Leonardo da Vinci

Han er trolig historiens mest kreative og nyskapende menneske! Her er en fin bok som kan bestilles på Amazon med mange fine idéer til undervisning i Kunst og håndverk, gjerne i samarbeid med andre fag.  Leonardo viser hvordan kreativitet, kunst og vitenskap går hånd i hånd.  Et av hans byggverk som går an å jobbe med i naturfag, er å forsøke å bygge en katapult. Nysgjerrigper har en fin oppskrift på en enkel versjon av ispinner, strikk og en plastskje. 

Benjamin Franklin

Han er virkelig en stor helt! Han hadde en utrolig observasjonsevne, greide å tenke nytt og endret samfunnet og verden på måter vi ennå har glede av.  Demokratiet og menneskerettighetene bygger på idéer som han formulerte, biblioteker og kunnskap ble gjort tilgjengelig for alle. Og mens alle andre slappet av på båten over Atlanteren, oppdaget han Golfstrømmen gjennom daglige observasjoner. Her en bildebok på engelsk, og selv om den har noen vanskelige ord, er den så godt illustrert at den vil gi god mening for elevene og kan være et godt grunnlag for diskusjon. 

Katherine Johnson 

Filmen "Hidden figures" forteller historien om den fantastiske Katherine Johnson og de vanskelig forholdene til svarte kvinner i NASAs romprogram på 60-tallet.  Det er en sterk film på mange måter som i tillegg til å vise noen flotte rollemodeller, tar opp rasisme og kvinnediskriminering.  Filmen passer trolig for 6. og 7. trinn. Kan gi en fin debatt om hvorfor det er mest hvite menn som er kjent som forskere i historien. Det viser også hvilken fantastisk forskningsarena rom-programmet var.  Her er en lenke til traileren.  Fin å se både i samfunnsfag, naturfag og engelsk. 

Fridtjof Nansen

Han er kanskje mest kjent som polfarer og Nobelprisvinner for sin innsats for flyktninger etter 1. verdenskrig, men han er også en av Norges mest betydningsfulle vitenskapsmenn innen forskning på nervesystement og hav/polarområder.  Han er et godt eksempel på hvor langt nysgjerrighet, engasjement og vilje til å gjøre noe med det man oppdager kan bringe et menneske.  Hans historie kan være en engasjerende innfallsvinkel både til historien om Norges uavhengighet og 1. verdenskrig.  Enda mer aktuelt i dag er trolig flyktningeproblematikk og global oppvarming hvor hans engasjement kan være en stor inspirasjon til elevene om hvordan kunnskap og engasjement kan gjøre en forskjell. 

Letten F. Saugstad

Dette er ikke et kjent navn for de fleste, selv om det burde være det. Hun er en av Norges største forskere innen medisin og var dypt engasjert i hvordan forskning er viktig å for skape bedre verden gjennom kunnskap.  Letten har etterlatt seg et fond, og fra det deles det nå ut en internasjonal pris til unge forskere som er med å endre verden til fellesskapets beste.  Disse forskerne er noen av de største nålevende heltene vi har i verden i dag og kan være verdt å titte på.  F. eks. var vinneren forrige gang en jurist som forsket på urettferdrighet for folk flest gjennom lovverket i Inda, og hans forskningsarbeide ga grunnlag for lovendringen som tillater homofili i India fra 2018.  Det var også en ung muslimsk kvinne fra Libanon som forsket på vannforsyning til flyktningeleire.  Dette er aktuelle og viktige spørsmål i dagens  verden.

Disse unge forskerne er fine alternative helter til de kjendisene elevene møter gjennom SoMe, og fine historier å presentere for å fortelle om aktuelle tema det går an å forske på.