Vi sorterer

.

 

 

Denne aktiviteten starter som en skattejakt hvor elevene leter etter ting i naturen rundt oss. I etterkant skal vi bruke disse tingene for å lære noe om hvordan vi kan sortere og beskrive noe. 

Det betyr at elevene lærer seg kategorisering gjennom selv å samle gjenstander i naturen.  Det er en leken måte å lære noe grunnleggende om kunnskap mens elevene er aktive og skapende.

Bakgrunn

Gruppering av sanseinntrykk, gjenstander og hendelser er en hjernefunksjon som hjelper oss å tolke det vi opplever inn i en meningsfull sammenheng.  Det innebærer nødvendige forenklinger av alt det vi sanser.  Bevissthet rundt denne prosessen gjør at elevene kan gjennomskue og endre forenklingene når disse ikke er hensiktsmessige. 

Denne aktiviteten vi gi øvelse i å observere kritisk og nøyaktig,  oppmerksomhet rundt hvordan vi kan gruppere og telle på ulike måter, mulighet til å arbeide kreativt ved å kombinere ulike gjenstander på nye måter. Det har overføringsverdi til å tenke kritisk rundt hvordan vi grupperer ulike ting, mennesker og opplevelser i samfunnet. 

Elevene arbeider utforskende, de utvikler grunnleggende forståelse hva kunnskap er og hvordan vi skal beskrive verden. 

En tverrfaglig aktivitet i naturen

Dette er en naturlig tverrfaglig aktivitet og passer særlig godt i forkant av arbeid med forskningsprosjekter da elevene arbeider med observasjon, kreativitet og kan også samle forslag til forskningspørsmål.

Naturlige fag å inkludere 

 • Naturfag: Beskrivelse og forståelse av naturen i nærmiljøet. Aktuelle undertema innen biologi og geologi kan bringes opp. 
 • Matematikk: Gruppering, måling, telling og fremstilling av funn via skjema og diagrammer
 • Kroppsøving: Tur i naturen
 • Kunst og håndverk: Bygge / lage et bilde av gjenstandene som er funnet.
 • Samfunnsfag: Snakke om ulike kategoriseringer av mennesker og hva det betyr for hvordan vi lever sammen. 

Praktisk gjennomføring

Hovedaktiviteten er å ta med hele klassen ut på tur til naturen i nærmiljøet.  Elevene arbeider i læringspar og får i oppdrag å samle en type ting de finner, f. eks. blader, steiner, etc. Elevene bør få beskjed om at de som lever i naturen skal få leve i fred videre og at hjemmene deres ikke skal ødelegges. 

Eksempler på type gjenstander som kan samles 

 • steiner
 • plantedeler som blader fra trær, blader fra mindre planter, blomster, ulike frø, kongler
 • former, f. eks. runde gjenstander, lange gjenstander
 • farger, f. eks. grønne, røde, orange, brune gjenstander, prikkete, stripete
 • noe som har vært levende

Utstyr

 • Klær etter vær
 • Pose eller kurv å samle funnene i
 • Ev niste/drikke/sitteunderlag dersom dere kombinerer dette med matpause

Selve turen

 • 30 min på leting
 • 15 min tilsammen på samling før og etter leting
 • Den tid dere trenger for å bevege seg til og fra leteområdet
 • Ev. tid for å begynne å snakke om ulike måter å gruppere gjenstandene på.

Arbeid på skolen i etterkant

 • Hovedaktivitet: 45- 60 min.  Arbeid i læringspar.  Lag minst to ulike måter å dele inn alle gjenstandene i grupper.  Gi navn på gruppene og en klar beskrivelse av hvorfor en gjenstand tilhører akkurat den gruppen og ikke en annen.  Gi gjerne et eksempel via en helt annen type gjenstander når du skal forklare dette, f. eks. ved å bruke bøker (store/små, røde/blå, bilder/ikke bilder, tema,etc.)
 • Alle læringsparene skal lage en type presentasjon/fremstilling hvor de beskriver hvordan de delte inn det de fant og begrunner hvorfor de valgte å dele inn gjenstandene som de gjorde. Elevene kan gjerne ta bilder av gjenstandene innenfor en gruppe dersom dere har tilgjengelig teknologi for det.  Dersom dere velger å også gjøre kunst- og håndverksprosjekt og matematikk-prosjekt, kan dette inkluderes i presentasjonen. 
 • Matematikk: Lag et skjema og et diagram som viser fordelingen av gjenstandene i de ulike gruppene. 
 • Kunst og håndverk: 90 min. Lage et kunstverk av gjenstandene.
 • Samfunnsfag: Mulighet for dybdelæring: Snakk om gruppering av mennesker etter ulike kategorier. Be elevene selv komme opp med hvilke kategorier de selv bruker og hva det betyr for hvordan vi lever sammen. Viktige kategorier kan være: kjønn, alder, hudfarge, rik/fattig, spiller fotball eller ikke,  hvordan man ser ut, klær, interesser,  etnisitet eller religion.  Hva betyr gruppering for følelse av trygghet? Hvem vi velger å bli kjent med? Fordeler og ulemper med at vi grupperer mennesker?
 • Naturfag:  Kunnskap om objektene som er samlet inn. Denne økta bør komme i etterkant av at elevene selv har gruppert gjenstandene uten forkunnskap.  F. eks. kan elevene lære om geologi og ulike steinarter dersom de har samlet inn steiner, ulike tresorter dersom de har samlet inn blader fra trær, blomstene biologi dersom de har samlet deler fra mindre planter, plantenes livssyklus dersom de har plukket tidligere levende gjenstander.