Du er her

Problembasert læring

Hva er dette og hvorfor fungerer det så bra?

Dette en en læringsstrategi som er spesielt egnet for dybdelæring og for å lære å lære.  Elever blir også mer motiverte for å lære når de skal finne ut av fremstår i en meningsfull sammenheng. 

Et Hvorfordet-prosjekt er et godt eksempel på problembasert læring. 

Beskrivelse fra Store Norske Leksikon: 

Problembasert læring, arbeidsmåte som er karakterisert ved elevaktivitet og formulering av problemet eller fenomenet fra praksisfeltet som skal undersøkes. Elevene diskuterer det aktuelle problemet, prøver ut forskjellige forklaringer og beskriver de underliggende prosessene eller prinsippene som kan forklare problemet. 

Her er en lenke som forklarer går litt mer i dybden i å forklare problembasert læring: 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Problem-based_learning