Du er her

Tilpasset opplæring

Elevene vil fortsatt også etter innføring av den nye læreplanen ha rett på tilpasset opplæring etter Opplæringsloven.

Denne type prosjekter gir god mulighet til tilpasning til den enkelte hvor både elever som trenger noe ekstra å strekke seg mot og de som strever med ulike utfordringer kan gjøre prosjekter som er tilpasset dem. Det at de selv velger problemstillinger, gir ekstra motivasjon for læring. 

Tuva Bjørkvold har i sin bok ”Helhetlig tilpasset opplæring” beskrevet ”Forskermesse”[iii] som et undervisningsopplegg som både utvikler grunnleggende ferdigheter og gir mulighet for tilpasset undervisning. 

___________

[iii] Tuva Bjørkvold. ”Helhetlig tilpasset opplæring.” Freidig forlag.  Forskermesse.