Du er her

Informasjon til alle

Alle dere som vil holde en forskerutstilling, vil finne nyttig informasjon og støtte under. Den øverste delen passer både for lærere, foreldre og andre.

Det er nyttig å tenke på planleggingen som todelt: 

  1. Å legge til rette for at de unge kan jobbe godt med forskningsprosjektene sine.
  2. Logistikk på selve utstillingen.