Huseby skole

Huseby skole 2016
Huseby skole

Huseby skole

Informasjon

Alle elever fra 3.-7. trinn ved Huseby skole er invitert til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling lørdag 21. mai, på Persbråten Skole, ca kl 10-15.

Utstillingen er etter modell av amerikansk science fair og heter Hvorfor det? Deltakelse er frivillig og gratis, og arbeidet skjer på fritiden. AKS bistår med ukentlig workshop på skolebiblioteket i tillegg hvor alle deltagere kan få inspirasjon og veiledning.

Du kan melde på deg og én venn (en gruppe kan ikke være flere enn 2 elever) uten å ha spørsmålet ditt klart, det kan du jobbe med den første uken. Men det er viktig å legge inn navn, klasse og mailadresse til mamma eller pappa. 

Alle foreldre må bistå med noe dugnadsarbeid ifbm gjennomføringen av utstillingen.

Opplegget er som følger. Etter endt skole, møt opp i matsalen for AKS:
 
 

Mandager

Tirsdager

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7.trinn

7.trinn

 
 

 

 

 

Tidsplan
Påmeldingsfrist Hvorfor det?
søndag, 1. mai 2022 - 17:00
https://www.hvorfordet.no/huseby-skole/pamelding
Oppstartshjelp - AKS (mandag.torsdag)
mandag, 25. april 2022 - 13:30
AKS / matsalen - etter skolen.
Workshops ukentlig (mand-torsdag) + hjemmearbeider
mandag, 2. mai 2022 - 13:30
AKS/matsalen- etter skolen.
Workshops 3 AKS (mandag-torsdag) + hjemmearbeider
mandag, 9. mai 2022 - 13:30
AKS/matsalen - etter skolen.
Hjelp til presentasjon AKS (mandag -tirsdag)
onsdag, 18. mai 2022 - 13:30
AKS / matsalen - etter skolen.
Dommer presentasjon 11:00 - Åpen utstilling 12:00
lørdag, 21. mai 2022 - 10:00
Oppmøte Persbråten Skole kl 10-15

Kontakt arrangøren

Elena Rusakova, Johan Butler Haugen, Marte Nyløvold Haneborg, Line Fiksdal Høst, Haakon Sato, Joseph Hodgson, Marianne Bergaust Spilde
Plakat

Hvordan forsker du?

Dette lurer jeg på

Det å stille gode spørsmål er veldig viktig for det videre forskningsarbeidet.

Følg med på det som skjer rundt deg og legg merke til når du synes noe er rart. Velg gjerne spørsmål rundt ting du er spesielt interessert i eller fra hjemstedet ditt. Det er lurt å ha en liten bok du kan skrive ned ting du lurer på. Snakk med venner og foreldre.

Dette lurer jeg på

Hvorfor er det slik?

Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt. Hva kan årsaken være? Kan det være fordi…? Dette kalles å sette opp en hypotese, som betyr et forslag til forklaring. Skriv gjerne ned flere hypoteser som du tror kan være riktige.

Hvorfor er det slik?

Lag en plan

Prøv å finne ut mer om det temaet du har valgt.

Tenk på disse tingene: Hvor kan jeg finne ut noe om dette? Hvordan kan jeg gjøre undersøkelser? Hvem kan jeg spørre? De som jobber biblioteket, er eksperter på å lete etter stoff om ulike emner. Du kan også søke på internett, slå opp i leksikon eller spørre en ekspert.

Når du har samlet mer kunnskap, er det lettere å velge hvilke hypoteser du vil undersøke nærmere og hva slags undersøkelser du selv kan gjøre.

Lag en plan

Gjøre undersøkelser

Nå skal du selv gjøre undersøkelser for å sjekke om hypotesen din stemmer. Let etter både ting som kan tyde på at hypotesen er riktig, og ting som kan tyde på at den er feil. Kanskje du kan gjøre en test, ett forsøk eller en spørreundersøkelse?

Du observerer, teller og måler og noterer, ringer, leser, spør og graver.

Gjøre undersøkelser

Dette har jeg funnet ut

Etter du har gjort undersøkelsene dine, må du fortelle om hva du har funnet ut. Har du funnet ut noe som tyder på at hypotesen din er riktig? Eller kanskje resultatene din tyder på at hypotesen er feil?

Mange ganger kan resultatene være usikre. Prøv likevel å forklare hva du har funnet ut og hvorfor det ble slik.

Dette har jeg funnet ut

Fortell til andre

Plakat. På forskerutstillingen skal du vise frem det du har funnet ut på papp-plakat som kan stå på et bord.

Muntlig fremføring. Du skal fortelle om forskningen din til dommere som er ekte forskere. Det er lurt å øve på forhånd. Fremføringen skal bare ta 2-4 minutter.

Etterpå kommer det mange fra publikum som også er interessert i å høre om forskningen din.

Fortell til andre