27. oktoberHuseby skole

For foreldre

Informasjon

Alle elever fra 4.-7. trinn ved Huseby skole er invitert til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling lørdag 27. oktober. Utstillingen er etter modell av amerikansk science fair og heter Hvorfor det? Deltakelse er frivillig og gratis, og arbeidet skjer på fritiden. AKS bistår med ukentlig workshop i tillegg hvor alle kan få inspirasjon og veiledning. Men barna må også jobbe noe på egenhånd.

Barna skal bruke Nysgjerrigpermetoden i forskningsarbeidet sitt. Det ligger to animasjonsfilmer på nettsiden som forklarer metoden for barn. Om du vil vite mer, ligger den en lærerveiledning på http://nysgjerrigpermetoden.no/Nysgjerrigpermetoden.pdf.

Barna skal gjøre et selvstendig forskningsarbeid, men de trenger støtte av foreldrene underveis. Det er mange gode råd for forskningsarbeidet både for foreldre og barn i bloggen.

Alle foreldre må bistå med noe dugnadsarbeid ifbm gjennomføringen av utstillingen, som tilrigging, baking, kafesalg, rydding

Tidsplan

Påmeldingsfrist Hvorfor det?
Fredag, 21. september 2018 - 18:00
https://www.hvorfordet.no/huseby-skole/pamelding
Oppstartshjelp - AKS (mandag-torsdag)
Mandag, 24. september 2018 - 14:00
AKS / Skolebiblioteket
Workshops ukentlig (mand-torsdag) + hjemmearbeider
Mandag, 8. oktober 2018 - 14:00
AKS/Skolebiblioteket
Workshops 3 AKS (mandag-torsdag) + hjemmearbeider
Mandag, 15. oktober 2018 - 14:00
AKS
Hjelp til presentasjon AKS (mandag -torsdag)
Mandag, 22. oktober 2018 - 14:00
AKS / Skolebiblioteket
Dommer presentasjon 11:00 - Åpen utstilling 12:00
Lørdag, 27. oktober 2018 - 10:00
Oppmøte Persbråten Skole kl 10-15

Kontakt arrangøren

Silje Nordbø,Ellen Bjelke, Rune Dahl, Elena Rusakova, Guro Breien Westby, Siri Kolle
E-post
hvorfordet.huseby@gmail.com
Telefon