6. desemberKorsvoll skole

Korsvoll skole 2020

Informasjon

Velkommen til forskning med "Hvorfor det?" på Korsvoll skole høsten 2020!

Er det noe du er nysgjerrig på, og har lyst til å finne svar på?

Alle elever fra 3.-7. trinn på Korsvoll skole inviteres til å vise fram forskning på egne spørsmål. Det blir antakelig fremvisning av forskningsprosjektene på skolen før jul, men annerledes enn i fjor. NB! Utstillingsdato kan endres! Vi er i dialog med skolen om tid og opplegg.

Deltakelse er frivillig, og arbeidet skjer på fritiden i løpet av en 4-6 ukers periode. Utstillingen heter "Hvorfor det?", etter modell av amerikansk "science fair".

Man kan melde seg på alene, eller være 2-3 som samarbeider om å forske på ett spørsmål. Det enkleste er ofte å være maks 2, men pass på at dere ikke utestenger noen. Barna trenger ikke gå i samme klasse, men på samme trinn.

Resultatet av forskningen samles på en plakat, som du (eller dere) viser fram på utstillingen. (Lenger ned på denne siden ser du forslag til de tingene som kan være med på plakaten). Voksne som er ekte forskere vil se på det dere viser fram, gi dere tilbakemeldinger og er dommere. De deler ut "Dommerprisen" til beste prosjekt. 

Her kan du se en del filmer om forskning og "Hvorfor det?" og klipp fra tidligere utstillinger.

Tidsplan

Påmeldingsfrist
Søndag, 18. oktober 2020 - 23:30
På denne nettsiden til Korsvoll
Innlevering av ferdig plakat. Barn får t-skjorter
Søndag, 22. november 2020 - 18:30
Informasjon om sted kommer. Tid kan endres
Idéverksted
Onsdag, 21. oktober 2020 - 18:30
Digitalt - invitasjon kommer
Idéverksted
Onsdag, 28. oktober 2020 - 18:30
Digitalt - Invitasjon kommer
Idéverksted
Onsdag, 4. november 2020 - 18:30
Digitalt - Invitasjon kommer

Kontakt arrangøren

Telefon
Nicolas Dupont
E-post
hvorfordet.korsvoll@gmail.com

Hvordan forsker du?

Dette lurer jeg på

Det å stille gode spørsmål er veldig viktig for det videre forskningsarbeidet.

Følg med på det som skjer rundt deg og legg merke til når du synes noe er rart. Velg gjerne spørsmål rundt ting du er spesielt interessert i eller fra hjemstedet ditt. Det er lurt å ha en liten bok du kan skrive ned ting du lurer på. Snakk med venner og foreldre.

Hvorfor er det slik?

Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt. Hva kan årsaken være? Kan det være fordi…? Dette kalles å sette opp en hypotese, som betyr et forslag til forklaring. Skriv gjerne ned flere hypoteser som du tror kan være riktige.

Lag en plan

Prøv å finne ut mer om det temaet du har valgt.

Tenk på disse tingene: Hvor kan jeg finne ut noe om dette? Hvordan kan jeg gjøre undersøkelser? Hvem kan jeg spørre? De som jobber biblioteket, er eksperter på å lete etter stoff om ulike emner. Du kan også søke på internett, slå opp i leksikon eller spørre en ekspert.

Når du har samlet mer kunnskap, er det lettere å velge hvilke hypoteser du vil undersøke nærmere og hva slags undersøkelser du selv kan gjøre.

Gjøre undersøkelser

Nå skal du selv gjøre undersøkelser for å sjekke om hypotesen din stemmer. Let etter både ting som kan tyde på at hypotesen er riktig, og ting som kan tyde på at den er feil. Kanskje du kan gjøre en test, ett forsøk eller en spørreundersøkelse?

Du observerer, teller og måler og noterer, ringer, leser, spør og graver.

Dette har jeg funnet ut

Etter du har gjort undersøkelsene dine, må du fortelle om hva du har funnet ut. Har du funnet ut noe som tyder på at hypotesen din er riktig? Eller kanskje resultatene din tyder på at hypotesen er feil?

Mange ganger kan resultatene være usikre. Prøv likevel å forklare hva du har funnet ut og hvorfor det ble slik.

Fortell til andre

Plakat. På forskerutstillingen skal du vise frem det du har funnet ut på papp-plakat som kan stå på et bord.

Muntlig fremføring. Du skal fortelle om forskningen din til dommere som er ekte forskere. Det er lurt å øve på forhånd. Fremføringen skal bare ta 2-4 minutter.

Etterpå kommer det mange fra publikum som også er interessert i å høre om forskningen din.