Korsvoll skole 2017

Korsvoll skole 2017
Korsvoll skole

Korsvoll skole 2017

Informasjon

Velkommen til forskerutstillingen "Hvorfor det?" på Korsvoll skole!

Er det noe du er nysgjerrig på, og har lyst til å finne svar på?

Alle elever fra 3.-7. trinn på Korsvoll skole inviteres til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling søndag 26. november 2017. Deltakelse er frivillig, og arbeidet skjer på fritiden i løpet av en 4-6 ukers periode fra oktober 2017. Utstillingen heter "Hvorfor det?".

Man kan melde seg på alene, eller være to som samarbeider på ett spørsmål.  Resultatet av forskningen skal samles på en plakat, som du (eller dere) skal vise fram og fortelle om på utstillingen.  (Litt lengre ned på siden ser du forslag til tingene som kan være med på plakaten.)  

Ekte forskere vil være dommere på utstillingen.  De vil høre på presentasjonen deres, og se på alt dere har å vise fram.  Siden de er forskere som liker å lære om nye ting, vil de sikkert spørre om arbeidet deres!

Her kan du se en del filmer om forskning og "Hvorfor det?", og klipp fra tidligere utstillinger.

Tidsplan
foajéen (ved hovedinngangen)
tirsdag, 24. oktober 2017 - 23:00
På nettsiden
Plakatutlevering og idéverksted
tirsdag, 24. oktober 2017 - 19:00
Foajéen
Idéverksted
torsdag, 16. november 2017 - 19:00
Foajéen
Utstilling
søndag, 26. november 2017 - 12:00
Gymsalen (avslutter ca kl 15)

Kontakt arrangøren

Hege Wullum
Plakat

Hvordan forsker du?

Dette lurer jeg på

Det å stille gode spørsmål er veldig viktig for det videre forskningsarbeidet.

Følg med på det som skjer rundt deg og legg merke til når du synes noe er rart. Velg gjerne spørsmål rundt ting du er spesielt interessert i eller fra hjemstedet ditt. Det er lurt å ha en liten bok du kan skrive ned ting du lurer på. Snakk med venner og foreldre.

Dette lurer jeg på

Hvorfor er det slik?

Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt. Hva kan årsaken være? Kan det være fordi…? Dette kalles å sette opp en hypotese, som betyr et forslag til forklaring. Skriv gjerne ned flere hypoteser som du tror kan være riktige.

Hvorfor er det slik?

Lag en plan

Prøv å finne ut mer om det temaet du har valgt.

Tenk på disse tingene: Hvor kan jeg finne ut noe om dette? Hvordan kan jeg gjøre undersøkelser? Hvem kan jeg spørre? De som jobber biblioteket, er eksperter på å lete etter stoff om ulike emner. Du kan også søke på internett, slå opp i leksikon eller spørre en ekspert.

Når du har samlet mer kunnskap, er det lettere å velge hvilke hypoteser du vil undersøke nærmere og hva slags undersøkelser du selv kan gjøre.

Lag en plan

Gjøre undersøkelser

Nå skal du selv gjøre undersøkelser for å sjekke om hypotesen din stemmer. Let etter både ting som kan tyde på at hypotesen er riktig, og ting som kan tyde på at den er feil. Kanskje du kan gjøre en test, ett forsøk eller en spørreundersøkelse?

Du observerer, teller og måler og noterer, ringer, leser, spør og graver.

Gjøre undersøkelser

Dette har jeg funnet ut

Etter du har gjort undersøkelsene dine, må du fortelle om hva du har funnet ut. Har du funnet ut noe som tyder på at hypotesen din er riktig? Eller kanskje resultatene din tyder på at hypotesen er feil?

Mange ganger kan resultatene være usikre. Prøv likevel å forklare hva du har funnet ut og hvorfor det ble slik.

Dette har jeg funnet ut

Fortell til andre

Plakat. På forskerutstillingen skal du vise frem det du har funnet ut på papp-plakat som kan stå på et bord.

Muntlig fremføring. Du skal fortelle om forskningen din til dommere som er ekte forskere. Det er lurt å øve på forhånd. Fremføringen skal bare ta 2-4 minutter.

Etterpå kommer det mange fra publikum som også er interessert i å høre om forskningen din.

Fortell til andre