1, 2 eller 3

123

1, 2 eller 3

Etter invitasjonen har gått ut i klassen, summer det blant barna som vil delta på ”Hvorfor det?”.  To spørsmål fyller hodene deres: Hva skal jeg forske på? Og hvem skal jeg forske med?

En av kjerneverdiene i Hvorfor det? er at hvert enkelt barn som deltar skal ha eierskap til eget spørsmål og forskning.  Jeg vil derfor oppfordre foreldre til å være til stede og snakke med barna sine i denne prosessen.

Det er bra å forske alene

Det kan være enklere å ha oversikt over prosjektet når et barn forsker selvstendig. Har man gode samtalepartnere i foreldrene og jobber godt på egenhånd, er det for mange den beste løsningen.  Erfaringen etter flere Hvorfor det? er at mange som hadde en partner første gang, valgte å forske alene neste gang de deltok.

Det er gøy å være to

For mange vil det å arbeide sammen med en venn gjøre forskningsarbeidet morsommere. Det er lettere å komme på idéer når man snakker med noen, og det er fint å kunne dele på arbeidet.  En forutsetning for at dette skal fungere er imidlertid at de to som samarbeider, begge går inn i prosjektet med liv og lyst. De må også ha en samarbeidsform som fungerer og finne et spørsmål som begge synes er engasjerende. Det kan også være greit at foreldrene til begge deltakerne snakker sammen om hvem som følger opp hva og hjelper til med å sette av tid som passer for begge parter.

Det er ofte vanskelig å være tre

Det å være tre gjør prosjektet vanskeligere å gjennomføre.  Utfordringene består i å finne felles tid for alle tre, at ingen av foreldrene vet hvem som følger opp, og at det blir intern uenighet mellom de tre. 

Jeg vil derfor i utgangspunktet fraråde grupper på tre i de fleste tilfeller.  Jeg har imidlertid på Kolbotn valgt å si ja til noen få tremannsgrupper dersom det er én definert forelder som er kontakt/koordinator, at foreldrene sjekker at barna ikke har fritidsaktiviteter som kolliderer hele tiden, og jeg ser at det er veldig viktig for denne gruppen på tre å gjøre prosjektet sammen.

Fire er for mange

I de få tilfellene noen har villet være fire, har jeg bedt gruppen dele seg i to. De kan likevel samarbeide og ha felles tema,  men f. eks. velge ut ulike hypoteser eller forskjellige undersøkelsesmetoder slik at de ikke gjør seg avhengig av å samarbeide underveis.