Om Hvorfor det?

Kontaktinfo

kontakt@hvorfordet.no

 

 

 

Vi lever i en forunderlig verden...

Gi deg selv tid og mulighet, slik at du kan oppleve og undersøke dine omgivelser.  Som mennesker er vi skapt for å lære gjennom å observere og teste ut det vi finner rundt oss. Nettopp denne utforskningen er det vi legger til rette for i Hvorfor det? hvor barna får undersøke egne spørsmål.

Her er en liten intro  , en PechaKucha laget for Forskerforbundet (lenke til Facebook).

Barna viser vei

Hvorfor det? er inspirert av amerikansk science fair, hvor barn viser fram egne forskningsprosjekter.  "Å oppleve barnas kreativitet, innsats og begeistring gjennom små og store prosjekter, var en storslagen opplevelse" , sier Ruth, gründeren bak den norske varianten Hvorfor det?. Les mer om utstillingen som inspirerte Hvorfor det? og om science fair   i USA.

Forskerutstillinger i Norge

Hvorfor det? har blitt gjennomført flere ganger i Norge nå. De fleste utstillingene er arrangert av foreldre, og hvor barna arbeider med dette på frivilligbasis i fritiden. Noen skoler har begynt å prøve ut dette, både i vanlig undervisning, i skolefritidsordningen og for mottaksklasser. 

En forskerutstilling kan tilpasses alle aldersgrupper fra barnehage til universitet, men på denne nettsiden har vi laget støttemateriale som først og fremst passer for barn fra 8-13 år.

Den første Hvorfor det? utstillingen ble arrangert på Kolbotn skole i 2013. Siden er det arrangert med suksess ved flere skoler og flere tusen barn har deltatt.

Våre verdier

  • Barna eier prosjektene sine
  • Begeistring som drivkraft
  • Nysgjerrighet og undring gir retning
  • Rom for mangfold
  • Veien er målet

Samarbeidspartnere

Tekna

Tekna støttet utviklingen av en corona-vennlig utgave av Hvorfor det? og støtter spredningen av Hvorfor det?-konseptetGeneralsekretær Holten uttrykker at «Tekna er opptatt av at barn og unge skal finne realfagsglede gjennom aktiv deltakelse. Vi støtter Hvorfor det? fordi det bidrar til å vekke barns nysgjerrighet og forskerglede."

http://www.tekna.no 

Nysgjerrigper

Nysgjerrigper er Forskningsrådets satsning overfor barn.  Helt siden Hvorfor det? startet, har Nysgjerrigper bidratt faglig med å dele Nysgjerrigper-metoden (forskningsmetode for barn), deltatt på utviklingsprosjekter og som dommere på utstillinger.

www.nysgjerrigper.no

Akademiet for yngre forskere

Akademiet er en utvalgt gruppe fremragende forskere innen ulike fagfelt fra hele Norge, disse er utvalgt av det Norske vitenskapsakademi og  Kunnskapsdepartementet. De driver med forskningsformidling og fremmer vilkårene for forskning i Norge.

De har deltatt som dommere på svært mange av Hvorfor det?-utstillingene og kan spørres dersom dere ønsker dommere til deres utstilling.

https://akademietforyngreforskere.no

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak for barn og unge, og har vært en viktig støttespiller for Hvorfor det? både for å utvikle konseptet og nettsidene. Hvorfor det? har flere ganger fått midler fra deres støtteordning og deltatt på deres arrangement "Verdens kuleste dag" for barn.

https://www.sparebankstiftelsen.no

PROFORSK

PROFORSK   er en støtteordning fra Forskningsrådet for å øke barn og unges interesse for forskning. Hvorfor det? har mottatt to tildelinger for å utvikle forskningsutstillingen.

Utdanningsdirektoratet

Hvorfor det? mottok i 2019 støtte fra Udir fra en støtteordning for organisasjoner,  tiltakets formål skal være å styrke grunnleggende ferdigheter. Støtten er gitt for å tilpasse Hvorfor det? til klasserommet.  Dette prosjektet er underveis, ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å prøve ut materiale som er under utvikling.

Ta kontakt hvis dere vil bli vår neste samarbeidspartner; kontakt@hvorfordet.no 

Hvem er vi?

Hvorfor det? er en non-profitt organisasjon, organisert som et ideelt AS. Vi som jobber med Hvorfor det? tar ut noe lønn for prosjekter som det er gitt økonomisk støtte til, men det blir ikke tatt ut overskudd. Om du tipper, blir vi veldig glade for støtte gjennom grasrotandelen   . Vi markedsfører og videreutvikler konseptet, hjelper arrangører i gang, motiverer barn på skolene til å delta, formidler barnas forskning gjennom nettsider, mediene og SoMe. 

Det er fritt fram å bruke materialet fra disse nettsidene under Creative Commons lisens   så lenge Hvorfor det? krediteres og dere ikke tjener penger på det vi har utviklet. Gi oss beskjed hvis du vil arrangere Hvorfor det?, sånn at vi har oversikt over utbredelsen av konseptet. 

Ruth Aga

Ruth er gründeren bak Hvorfor det?. Hun er lege og forsker, nysgjerrig på det meste og lar seg begeistre når hun får formidle forsking til barn og unge. Hun har gjennom mange år undervist i grunnskolen og høyere utdanning. 

Eli Aspelund

Eli har arrangert Hvorfor det? i noen år og bidrar nå til at Hvorfor det? spres til flere barn. Hun er økonom med lang prosjektledererfaring og brenner for barns utvikling. Hun syns det er fantastisk å se begeistringen hos barna som forsker i Hvorfor det? og hos de som besøker utstillingene. 

Kontakt@hvorfordet.no