Om Hvorfor det?

 

Vi lever i en forunderlig verden...

Gi deg selv tid og mulighet, slik at du kan oppleve og undersøke dine omgivelser.  Som mennesker er vi skapt for å lære gjennom å observere og teste ut det vi finner rundt oss. Nettopp denne utforskningen er det vi legger til rette for i Hvorfor det? hvor barna får undersøke egne spørsmål.

Her er en liten intro, en PechaKucha laget for Forskerforbundet. (Filmen ligger på Facebook).

Barna viser vei

Hvorfor det? er inspirert av amerikansk science fair, hvor barn viser fram egne forskningsprosjekter.  "Å oppleve barnas kreativitet, innsats og begeistring gjennom små og store prosjekter, var en storslagen opplevelse" , sier Ruth (primus motor i Hvorfor det. Les mer om utstillingen som inspirerte Hvorfor det? og om science fair i USA.

Forskerutstillinger i Norge

Hvorfor det? har blitt gjennomført flere ganger i Norge nå. De fleste utstillingene er arrangert av foreldre, og hvor barna arbeider med dette på frivilligbasis i fritiden. Noen skoler har begynt å prøve ut dette, både i vanlig undervisning, i skolefritidsordningen og for mottaksklasser. 

En forskerutstilling kan tilpasses alle aldersgrupper fra barnehage til universitet, men på denne nettsiden har vi laget støttemateriale som først og fremst passer for barn fra 8-13 år.

Den første Hvorfor det? utstillingen ble arrangert på Kolbotn skole i 2013.

Våre verdier

  • Barna eier prosjektene sine
  • Begeistring som drivkraft
  • Nysgjerrighet og undring gir retning
  • Rom for mangfold
  • Veien er målet

Samarbeidspartnere

Nysgjerrigper

Nysgjerrigper er Forskningsrådets satsning overfor barn.  Helt siden Hvorfor det? startet, har Nysgjerrigper bidratt faglig med å dele Nysgjerrigper-metoden (forskningsmetode for barn), deltatt på utviklingsprosjekter og som dommere på utstillinger.

www.nysgjerrigper.no

Akademiet for yngre forskere

Akademiet er en utvalgt gruppe fremragende forskere innen ulike fagfelt fra hele Norge, disse er utvalgt av det Norske vitenskapsakademi og  Kunnskapsdepartementet. De driver med forskningsformidling og fremmer vilkårene for forskning i Norge.

De har deltatt som dommere på svært mange av Hvorfor det? utstillingene og kan spørres dersom dere ønsker dommere til deres utstilling.

https://akademietforyngreforskere.no

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak for barn og unge, og har vært en viktig støttespiller for Hvorfor det? både for å utvikle konseptet og nettsidene.  Hvorfor det? har flere ganger fått midler fra deres støtteordning og har deltatt på Verdens kuleste dag.

https://www.sparebankstiftelsen.no

https://verdenskulestedag.no

PROFORSK

PROFORSK er en støtteordning fra Forskningsrådet for å øke barn og unges interesse for forskning. Hvorfor det? har mottatt to tildelinger for å utvikle forskningsutstillingen.

Udir

Hvorfor det? mottok i 2019 støtte fra Udir fra en støtteordning for organisasjoner,  tiltakets formål skal være å styrke grunnleggende ferdigheter. Støtten er gitt for å tilpasse Hvorfor det? til klasserommet.  Dette prosjektet er underveis, ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å prøve ut materiale som er under utvikling.

Tekna

Tekna har bidratt med samfunnsmidler ti 2020 som har gjort det mulig å utvikle en corona-vennlig utgave av Hvorfor det?. 

Hvem er vi?

Vi er  sosiale entreprenører som er medlemmer av  SoCentral.  Det er et stort kontorfellesskap av folk som tilbyr ulike løsninger på samfunnsutfordringer. Når vi trenger det, henter vi inn kompetanse på huset f. eks. for å lage filmer, økonomi , utvikle nettløsninger, etc.

Hvorfor det? er en non-profitt organisasjon, organisert som en ideelt AS.  Vi som jobber med Hvorfor det?, tar ut noe lønn for prosjekter som det er gitt økonomisk støtte til, men det blir ikke tatt ut overskudd. Om du tipper, blir vi veldig glade for støtte gjennom grasrotandelen.

Det er fritt fram å bruke materiale fra disse nettsidene under Creative Commons lisens, dvs. så lenge Hvorfor det? krediteres og dere ikke tjener penger på det vi har utviklet.

Ruth Aga

Ruth er primus motor og leder av Hvorfor det?.  Hun har bakgrunn som lege, er nysgjerrig på det meste, og lar seg begeistre når hun får formidle forsking til barn og unge.  I tillegg til at hun selv forsker, har hun gjennom mange år arbeidet med undervisning i både i grunnskolen og ved høyere utdanning.