Singsaker skole

Singsaker skole
28. april
Singsaker Skole

Singsaker skole

Informasjon

Alle elever fra 3.-7. trinn ved Singsaker skole er invitert til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling søndag 29. april. Deltakelse er frivillig (og gratis), og arbeidet skjer på fritiden i løpet av en fem ukers periode fra februar. Utstillingen er etter modell av amerikansk science fair og heter Hvorfor det?

Idéverksteder m.m.
I løpet av arrangementsperioden kan deltagerne bli med på en eller flere ettermiddags-/kveldsarrangementer hvor de kan diskutere forsknigsidéer, få praktisk hjelp eller dele sine tanker med andre deltagere. Foreldre er også hjertelig velkomne til å bli med hvis de ønsker det.

Foreldrebistand
Mange av deltagerne vil sikkert også be om hjelp hjemme. I disse blogginnleggene kan du få tips og råd til hvordan du kan hjelpe dem på vei med arbeidet.
I 2019 er det tredje gang vi arrangerer forskerutstillingen "Hvorfor det?" på Singsaker skole. Vår erfaring er at hvis du har mulighet til å sette av til sammen fire økter på en ca en time til å hjelpe barna med forskningsprosjektet, hvis de trenger det, så kommer de et veldig langt stykke på vei.

Det er mange små og store oppgaver som må løses for å få forskerutstillingen til å gå på skinner. Har du lyst og mulighet til å hjelpe med en eller flere praktiske oppgaver, håper vi du tar kontakt med oss i arrangementskomitéen. Det er også mulig vi tar direkte kontakt for å spørre om bistand.

Sponsor
Arrangementet på Singsaker skole har fått økonomisk støtte av Barnepakken ved Kulturenheten i Trondheim kommune.

Tidsplan
Info &Idéverksted (frivillig).Utdeling av plakater
tirsdag, 19. mars 2019 - 18:00
Matsalen på skolen kl. 18.
Idéverksted (frivillig). Utdeling av plakater.
onsdag, 27. mars 2019 - 17:00
Matsalen. Åpent hus 17-18
Lab-/testdag (frivillig), arbeide med plakatene.
torsdag, 11. april 2019 - 17:00
Matsalen. Åpent hus 17-18.
Klipp-og-lim-dag (frivillig), arbeid med plakatene
onsdag, 24. april 2019 - 18:00
Matsalen. Åpent hus 18-19.
Forskerutstilling.
søndag, 28. april 2019 - 15:30
Realfagbygget, NTNU (utstillere møter 15)

Kontakt arrangøren

Pernille Feilberg og Kathrine Vangen