Skøyen skole

Skøyen skole
Skøyen skole

Skøyen skole

Informasjon

 

Dette er en gammel side. Påmelding til Hvorfor Det? på Skøyen skole i 2018 er her:  http://www.hvorfordet.no/skoyen

 

-------------------------------

Velg et spørsmål du vil finne ut av og bli en forsker

Den 11. november får du muligheten til å vise fram det du har funnet ut og presentere det for ekte forskere.Utstillingen er åpen for alle. Både barn og voksne er nok nysgjerrige på det du har funnet ut. Det blir premier til alle deltakerne og ekstra premier til vinnerne!

Tidsplan
Påmelding
fredag, 13. oktober 2017 - 21:00
www.hvorfordet.no/skoyen/pamelding
Utdeling av plakater
tirsdag, 17. oktober 2017 - 14:30
Biblioteket på Skøyen skole (14:30-16:30)
Utlevering av plakat
torsdag, 19. oktober 2017 - 14:30
Biblioteket på Skøyen skole (14:30-16:30)
Idédugnad og utlevering av plakat
torsdag, 26. oktober 2017 - 14:30
Biblioteket, Skøyen skole (14.30-17)
Idédugnad
torsdag, 2. november 2017 - 15:00
Biblioteket, Skøyen skole (15-17)
Utstilling kl 12-14.00
lørdag, 11. november 2017 - 12:00
Kuben, Skøyen skole. Forskerne møter kl 10.00

Kontakt arrangøren

Susanne Wilberg
Plakat

Hvordan forsker du?

Dette lurer jeg på

Det å stille gode spørsmål er veldig viktig for det videre forskningsarbeidet.

Følg med på det som skjer rundt deg og legg merke til når du synes noe er rart. Velg gjerne spørsmål rundt ting du er spesielt interessert i eller fra hjemstedet ditt. Det er lurt å ha en liten bok du kan skrive ned ting du lurer på. Snakk med venner og foreldre.

Dette lurer jeg på

Hvorfor er det slik?

Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt. Hva kan årsaken være? Kan det være fordi…? Dette kalles å sette opp en hypotese, som betyr et forslag til forklaring. Skriv gjerne ned flere hypoteser som du tror kan være riktige.

Hvorfor er det slik?

Lag en plan

Prøv å finne ut mer om det temaet du har valgt.

Tenk på disse tingene: Hvor kan jeg finne ut noe om dette? Hvordan kan jeg gjøre undersøkelser? Hvem kan jeg spørre? De som jobber biblioteket, er eksperter på å lete etter stoff om ulike emner. Du kan også søke på internett, slå opp i leksikon eller spørre en ekspert.

Når du har samlet mer kunnskap, er det lettere å velge hvilke hypoteser du vil undersøke nærmere og hva slags undersøkelser du selv kan gjøre.

Lag en plan

Gjøre undersøkelser

Nå skal du selv gjøre undersøkelser for å sjekke om hypotesen din stemmer. Let etter både ting som kan tyde på at hypotesen er riktig, og ting som kan tyde på at den er feil. Kanskje du kan gjøre en test, ett forsøk eller en spørreundersøkelse?

Du observerer, teller og måler og noterer, ringer, leser, spør og graver.

Gjøre undersøkelser

Dette har jeg funnet ut

Etter du har gjort undersøkelsene dine, må du fortelle om hva du har funnet ut. Har du funnet ut noe som tyder på at hypotesen din er riktig? Eller kanskje resultatene din tyder på at hypotesen er feil?

Mange ganger kan resultatene være usikre. Prøv likevel å forklare hva du har funnet ut og hvorfor det ble slik.

Dette har jeg funnet ut

Fortell til andre

Plakat. På forskerutstillingen skal du vise frem det du har funnet ut på papp-plakat som kan stå på et bord.

Muntlig fremføring. Du skal fortelle om forskningen din til dommere som er ekte forskere. Det er lurt å øve på forhånd. Fremføringen skal bare ta 2-4 minutter.

Etterpå kommer det mange fra publikum som også er interessert i å høre om forskningen din.

Fortell til andre