Du er her

Oversikt over forskningsdagene

Her er de 10 foreslåtte prosjektdagene hvor elevene jobber tverrfaglig og med eget prosjekt.

Du kan også få inspirasjon ved å gå til uke-for-uke-planene

Dag

Mål

Innhold

1

Hva er forskning?

Gjennomgang av Nysgjerrigpermetoden, se vår film.

Historier om barn som har forsket: Tekster, filmer og podkaster

2

Samle forslag til forskningsspørsmål

Ideverksted. Tur i nærområdet. Undringsjakt.

Se vår film om å finne spørsmål.

3

Hva er gode forskningsspørsmål?

Gå gjennom kjennetegn og kriterier.

Lage hypoteser til noen aktuelle forskningsspørsmål.

4

Velge spørsmål

Bestemme hva som blir problemstillingen etter veiledningssamtale med lærer.

Søke bakgrunnskunnskap.

5

Lage en plan

Praktisk prosjektplanlegging

Når, hvor og hvordan skal undersøkelsen skje?

Skaffe utstyr, be om tillatelser, få godkjent planen av lærer.  

6

Gjennomføre undersøkelser

Intervju

Spørreundersøkelser

Eksperimenter

Observasjoner

7

Rydde i resultatene

Gå gjennom funnene, vurdere dem opp mot hypotesene.

Sortere resultatene med tanke på formidling.

8

Lage presentasjon av prosjektet

Formatet velges gjerne fra starten av:

Tekst, utstillingsplakat, muntlig, film, podkast, powerpoint, felles digitalt møte. 

En variant av en fysisk utstilling kan vurderes, men da i henhold til smittevernshensyn

9

Ferdigstille prosjekter, foreberede utstilling

Fullføre formidling i valgt format. Øve på muntlig presentasjon. 

10

Avslutning med fellesamling

refleksjon/tilbakemelding

Presentasjon innad i gruppen/klassen/trinnet,  med foreldre/familie.

Fagsamtale med refleksjon rundt prosess og funn