Hvorfor det?
- barn forsker på egne spørsmål

Hvorfor det? er en forskerutstilling der barn og unge viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og bruker Nysgjerrigpermetoden.

Prosjektene blir presentert for dommere med forskerbakgrunn og barna får god tilbakemelding fra dem. Utstillingen er også åpen for foreldre og ev. publikum.