Huseby skole

Huseby skole 2016
18. november
Huseby skole

Huseby skole

Informasjon

Alle elever fra 3.-7. trinn ved Huseby skole er invitert til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling lørdag 18.november. Utstillingen er etter modell av amerikansk science fair og heter Hvorfor det? Deltakelse er frivillig og gratis, og arbeidet skjer på fritiden. AKS bistår med ukentlig workshop i tillegg hvor alle kan få inspirasjon og veiledning. Men barna må også jobbe noe på egenhånd.

Barna skal bruke Nysgjerrigpermetoden i forskningsarbeidet sitt. Det ligger to animasjonsfilmer på nettsiden som forklarer metoden for barn. Om du vil vite mer, ligger den en lærerveiledning på http://nysgjerrigpermetoden.no/Nysgjerrigpermetoden.pdf.

Barna skal gjøre et selvstendig forskningsarbeid, men de trenger støtte av foreldrene underveis. Det er mange gode råd for forskningsarbeidet både for foreldre og barn i bloggen.

Alle foreldre må bistå med noe dugnadsarbeid ifbm gjennomføringen av utstillingen, som tilrigging, baking, kafesalg, rydding.

Tidsplan
Påmeldingsfrist Hvorfor det?
mandag, 30. oktober 2023 - 18:00
https://www.hvorfordet.no/huseby-skole/pamelding
Dommer presentasjon 12:00 - Åpen utstilling 13:00
lørdag, 18. november 2023 - 11:00
Oppmøte Persbråten Skole kl 11-15

Kontakt arrangøren

Haakon Olav Sato, Dag Jean-Hansen, Ingrid Tolstad, Hedda Høiness, Stina Bjørge, Johan Butler Haugen og Karim Ali