Ila skole, Oslo 2020

Ila skole 2018
28. mars
Ila skole, Oslo

Ila skole, Oslo 2020

Informasjon

Alle elever fra 3.-7. trinn ved Ila skole er invitert til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling lørdag 28. mars. Utstillingen skjer på Kjemisk Institutt, Blindern, som vi har vært så heldige å få låne. Deltakelse er frivillig og gratis, og arbeidet skjer på fritiden. Utstillingen er etter modell av amerikansk science fair og heter "Hvorfor det?".

Barna skal bruke Nysgjerrigpermetoden i forskningsarbeidet sitt. Det ligger to animasjonsfilmer på nettsiden vår som forklarer metoden for barn. Om du vil vite mer, ligger det en lærerveiledning her.

Påmelding skjer av hvert barn individuelt, men to barn kan godt forske på samme spørsmål, og presentere sammen på utstillingen. Ut fra tidligere erfaringer anbefales det å ikke ha mer enn to barn på ett "lag".

Det er FAU ved Ila som arrangerer Hvorfor det som et tilbud til elevene ved skolen. Skolens ledelse og lærere er samarbeidsparter, men har ikke ansvar for prosjektet.

 

Idéverksteder m.m.

I løpet av arrangementsperioden kan deltagerne bli med på ett eller to ettermiddags-/kveldsarrangementer hvor de kan diskutere forskningsidéer, få praktisk hjelp eller dele sine tanker med andre deltagere. Foreldre er også hjertelig velkomne til å bli med hvis de ønsker det. De to dagene er mandag 2. mars og torsdag 12. mars, begge i kantina på Ila skole kl 17:00-18:30. Her henter barna også plakaten de skal beskrive forskningen på. 

 

Utstillingen lørdag 28. mars

På utstillingsarrangementet blir det kafé, og premiering av alle deltakerne. Dommerne vil bruke tid på hvert prosjekt, og alle får tilbakemelding på hva som er bra og også forslag til forbedringspunkter. Gjennom å vise til konkrete eksempler, vil dommerne også forklare forsamlingen gode måter å løse probelmstillinger på. Utstillingen dokumenteres med fotografering av deltakerne. Vi oppfordrer alle til å være rause med betalingen på kafeen, da det er en viktig inntektskilde for arrangementet!

 

Foreldrebistand

Mange av deltagerne vil sikkert også be om hjelp hjemme. I disse blogginnleggene kan du få tips og råd til hvordan du kan hjelpe dem på vei med arbeidet.

Det er mange små og store oppgaver som må løses for å få forskerutstillingen til å gå på skinner. Har du lyst og mulighet til å hjelpe med en eller flere praktiske oppgaver, håper vi du tar kontakt med oss i arrangementskomitéen. Det er også mulig vi tar direkte kontakt for å spørre om bistand.

 

Tillatelse til fotografering

Når barnet ditt melder seg på, aksepteres det samtidig av foreldrene/foresatte at det tas bilder under utstillingen, og at bilder kan deles med deltakerne og brukes i media. Dersom det skal brukes bilder der deltakerne eksplisitt vises med sin plakat, skal det spørres om tillatelse på forhånd. Men det spørres ikke dersom barnet er mulig å skimte i bakgrunnen, som del av en større gruppe for eksempel ved prisutdelinger eller tilsvarende og liknende. 

 

Mange takk til FAU på Ila skole, og takk til Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences på Kjemisk Institutt, UIO, som bidrar både til prosjektet sentralt, og med tilskudd til arrangementet på Ila skole!

Tidsplan
Ideverksted 1
mandag, 2. mars 2020 - 17:00
FRIO-kantina, Ila skole. Hent plakaten her!
Påmeldingsfrist
mandag, 2. mars 2020 - 23:45
Meld deg på innen denne dato!
Ideverksted 2
torsdag, 12. mars 2020 - 17:00
FRIO-kantina, Ila skole. Frist for å hente plakat
Selve utstillingen
lørdag, 28. mars 2020 - 10:00
Kjemisk Institutt, Blindern

Kontakt arrangøren

Anne Pedersen