Skøyen skole

Skøyen skole
11. november
Skøyen skole

Skøyen skole

Informasjon

Hva er dette?

”Hvorfor det?” er en forskerutstilling for barn inspirert av amerikansk ”science fair”. Deltakelse er frivillig og arbeidet gjøres i fritiden.

En gruppe foreldre fra Skøyen skole arrangerer dette i samråd med FAU og skolen. Her får barn og unge en anledning til å forsøke seg som selvstendige forskere med et eget prosjekt. Spørsmålene skal være barnas egne, men arbeidsmåten og presentasjonen skal følge en oppskrift.

Tidsplan
Påmelding
fredag, 13. oktober 2017 - 21:00
www.hvorfordet.no/skoyen/pamelding
Utdeling av plakater
tirsdag, 17. oktober 2017 - 14:30
Biblioteket på Skøyen skole (14:30-16:30)
Utlevering av plakat
torsdag, 19. oktober 2017 - 14:30
Biblioteket på Skøyen skole (14:30-16:30)
Idédugnad og utlevering av plakat
torsdag, 26. oktober 2017 - 14:30
Biblioteket, Skøyen skole (14.30-17)
Idédugnad
torsdag, 2. november 2017 - 15:00
Biblioteket, Skøyen skole (15-17)
Utstilling kl 12-14.00
lørdag, 11. november 2017 - 12:00
Kuben, Skøyen skole. Forskerne møter kl 10.00

Kontakt arrangøren

Susanne Wilberg