En invitasjon - høst 2022

Nysgjerrighet og undring er nøkkelen til å søke kunnskap. Gjennom Hvorfor det? får barn og unge mulighet til selv å velge hva de vil undersøke.
Nysgjerrigpermetoden hjelper elevene med å forske på det de lurer på. Fordi de selv eier problemstillingen, får de bøtter av motivasjon. Underveis lærer de en rekke ferdigheter, men først og fremst hva kunnskap er og hvor gøy og utfordrende det kan være å selv forsøke å finne ut noe. 

 

Vi inviterer i høst spesielt  elevene til å forske i ukene etter høstferien, uke 41- 46.  Elever og klasser som ønsker det, kan gjerne sende inn filmer, tekster og bilder av utstillingsplakater, så vil vi publisere og dele noen av disse til inspirasjon for andre elever på vår nettside. 

Hvorfor det? er spesielt lagt til rette for at elevene arbeider i læringspar på to eller ev. tre elever og at forskningsprosjektene blir vist fram på en utstilling, men man kan også arbeide i større grupper eller hele klassen sammen. 

Bli kjent på nettsidene til Hvorfor det?, og også Nysgjerrigper.   Her er eksempler på noen gode ressurser fra disse nettsidene: 

  1. Læreplanmål som fylles gjennom Hvorfor det? og Nysgjerrigper.
  2. Opptak av kurs i Nysgjerrigpermetoden og hvordan skape engasjement for forskning fra Sørlandsk lærerstevne 2021.  (Opptaket begynner på 1:17) Dere kan også søke på "kurs" og "Nysgjerrigper" på Youtube og få fram flere fine lenker. 
  3. Fra lærersiden til Hvorfor det? er særlig det utfyllende uke-for-uke undervisningsopplegget nyttig. 
  4. Bruk historier og filmer fra nettsiden til Hvorfor det? både for inspirasjon og for at elevene skal forstå forskningsmetode.
  5. Plakatmal til elevene om dere skal ha utstilling, finner dere blant annet her. 
  6. Praktisk planlegging av utstilling, her er forslag til  prosjektleders sjekkliste,  logistikk og tidsplan på utstillingsdagen
  7. Nysgjerrigper har en veldig fin nettside. Der kan dere blant annet finne en lærerveiledning og et arbeidshefte for elever .

Praktisk informasjon om innsending:  Historier om barn som forsker, er inspirerende for andre elever. Det er også fint å kunne arbeide mot et konkret mål. En utstilling er et slikt endepunkt, og en fantastisk avslutning på en forskerperiode. I tillegg (ev. i stedet) kan det å skrive en tekst eller lage en film være en fin måte å fortelle om forskningsarbeidet, samt bilder av en forskningsplakat.

Tekster kan gjernes deles i en lokalavis, og filmer vises for klassen og/eller foreldre. I tillegg vil Hvorfor det? gjerne dele noen historier og publisere disse gjennom sin nettsider under fanene "historier", "filmer" og i "galleriet". Vi sender en fin plakat til de klassene der vi publiserer forskningsprosjekt.  Historiene kan sendes via epost til kontakt@hvorfordet.no, bruk f. eks. tjenester som Wetransfer eller Whereby for å sende film-filer.  En tekst bør være som en kort avisartikkel på ca. 300-800 ord. Finn en fengende tittel, en ingress hvor det går fram hva forskningsprosjektet handler om og legg gjerne ved 2-3 illustrasjoner. Vi publiserer gjerne fornavn på forfattere/forskere eller navnet på klassen, trinn eller alder samt skole, så framt det er avklart med foreldre. Det er fint om stegene i forskningsmetoden går fram i teksten, og særlig bør forskerspørsmålet være tydelig formulert. 

En filmsnutt bør være på 1-3 minutter. Også her vil vi gjerne ha en tittel på filmen, samt tydelig kunne gjenkjenne problemstillingen og stegene i forskningsmetoden. Fornavn og alder kan være med, samt klassetrinn og skole. 

Bilder av plakater dersom dere har hatt en utstilling, kan også være til inspirasjon. Et foto av plakaten kan enten sendes separat eller legges ved en tekst eller klippes inn i filmen. 

Skulle dere få publisert noe i en lokalavis, send gjerne et bilde av det, så kan vi lime dette inn i galleriet vårt. 

Vi forutsetter vi at foreldre er informert og har samtykket til publisering før dere sender noe. Videre ønsker vi at det er læreren som sender inn til oss og kan være kontaktperson videre.  

Frist for innsending: 18. november 2022

Utstillingsplakater som elevene kan bruke på forskerutstillingen kan bestilles over epost fra simon.andersen(alfakrøll)07.no som vanligvis sender i løpet av et par uker.  Om dere bruker lærerkitt/bluetack, kan de brukes omigjen. 

Vi takker spesielt Tekna for samfunnsmidler som gir oss mulighet til økt aktivitet høsten 2022!