Ila Skole 2023

Ila skole 2018
Ila skole, Oslo

Ila Skole 2023

Informasjon

Er det noe du er nysgjerrig på, og har lyst å finne svar på?

Alle elever fra 3. - 7. trinn på Ila Skole inviteres til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling:

lørdag 18. november 2023

Din deltakelse er frivillig og gratis, og du/dere arbeider med prosjektet i fritiden fram til utstillingen lørdag 18. november. Utstillingen heter 'Hvorfor Det?' og vil foregå på Kjemisk Institutt v/Hylleraas-SenteretBlindern.

Man kan melde seg på alene, eller være to-tre som samarbeider på et spørsmål. Resultatet av forskningen skal samles på en plakat, som du (eller dere) skal vise fram og fortelle om på utstillingen.

For å hjelpe deg med forskningen arrangerer vi to idékvelder. Det skjer mandag 23. oktober kl. 17:30 - 19:00 og onsdag 1. november kl. 17:30 - 19:00 i kantina på Ila skole. Plakaten som du skal presentere forskningen på må du hente på en av disse to kveldene (1 plakat pr gruppe)!

Du kan også se filmer og få inspirasjon til forskningen din her på websiden. Særlig animasjonsfilmene om Nysgjerrigper metoden og Det gode Spørsmålet er bra å se på! 

Ekte forskere vil være dommere på utstillingen. Dommerne vil høre på presentasjonen deres, og se på alt dere har å vise fram. Siden de er forskere som liker å lære om nye ting, vil de sikkert spørre om arbeidet dere har gjort!

LYKKE TIL!

Påmelding

Påmeldingskjema: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6bGam-2-8hqSiYo0UO6oRkBGq4S1ppjO0oag0pn1AtsNZw/viewform?usp=sharing

Påmeldingsfrist: mandag 16. oktober 2023

HUSK: hvis du forsker sammen med andre må også de melde seg på, og skrive i påmeldingen, at dere forsker sammen.

Hvordan fungerer det?

Barna melder seg på, og tenker ut en gøy ting å forske på. Det er frivillig å delta, og arbeidet skjer over ca. 4 uker på fritiden.

Barna kan forske alene eller i en liten gruppe. Basert på erfaringer fra tidligere år anbefaler vi ikke mer enn 3 i en gruppe/pr prosjekt. Barna trenger ikke gå i samme klasse, men på samme trinn. Og vi minner om, at det er viktig at foreldre kommuniserer med barna og hverandre slik at alle som ønsker å delta blir inkludert.

Hvis noen ønsker å melde seg av eller endre forskningsspørsmålet er det viktig at dere gir oss beskjed. Dere kan kontakte oss på denne mailen: annedorothee@gmail.com

Selve utstillingen foregår på Kjemisk Institutt, Blindern lørdag 18. november 2023 fra kl. 10:00. Mer informasjon kommer når vi nærmer oss dagen!

Påmelding senest 16. oktober 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6bGam-2-8hqSiYo0UO6oRkBGq4S1ppjO0oag0pn1AtsNZw/viewform?usp=sharing

Alle barn må påmeldes individuelt. Jobber barnet med en/flere, må alle individuelt melde seg på, og referere til den annen/de andre i gruppen.

Litt mer om den store 'Hvorfor Det?' utstilling

Lørdag 18. november er den store dagen for utstillingen. I samarbeide med Hylleraas Senteret har vi igjen i år fått lov å bruke Kjemisk Institutts fine foajée og auditorium, der barna skal vise fram sine plakater for ekte forskere, venner og familie.

Det er gratis inngang for alle, det gjelder både deltakere og familie/venner. Vi håper så mange som muligt vil komme å se de flotte prosjektene. I år vil det også være presentasjoner av forskere, og vi får et helt særlig besøk av Norges første astronautkandidat! Det blir både gøy og spennende!

Det vil være ekte forskere (voksne med forskerbakgrunn) som vil se og bedømme alle prosjekter. Alle prosjektdeltakere vil få diplom, og i tillegg vil 2-4 prosjekter bli premiert (bl.a. 'Publikumsprisen', som alle besøkende vil kunne stemme på).

Tidsplan
Påmeldingsfrist
mandag, 16. oktober 2023 - 23:00
Fyll ut påmeldingsskjemaet (google doc)
1. Idéverksted
tirsdag, 24. oktober 2023 - 17:30
I kantina på Ila Skole
2. Idéverksted
onsdag, 1. november 2023 - 17:30
I kantina på Ila Skole
Utstillingsdagen for 'Hvorfor Det?' Ila Skole
lørdag, 18. november 2023 - 10:00
I foajéen på Kjemisk Institutt, Blindern

Kontakt arrangøren

Anne Pedersen
Plakat

Hvordan forsker du?

Dette lurer jeg på

Det å stille gode spørsmål er veldig viktig for det videre forskningsarbeidet.

Følg med på det som skjer rundt deg og legg merke til når du synes noe er rart. Velg gjerne spørsmål rundt ting du er spesielt interessert i eller fra hjemstedet ditt. Det er lurt å ha en liten bok du kan skrive ned ting du lurer på. Snakk med venner og foreldre.

Dette lurer jeg på

Hvorfor er det slik?

Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt. Hva kan årsaken være? Kan det være fordi…? Dette kalles å sette opp en hypotese, som betyr et forslag til forklaring. Skriv gjerne ned flere hypoteser som du tror kan være riktige.

Hvorfor er det slik?

Lag en plan

Prøv å finne ut mer om det temaet du har valgt.

Tenk på disse tingene: Hvor kan jeg finne ut noe om dette? Hvordan kan jeg gjøre undersøkelser? Hvem kan jeg spørre? De som jobber biblioteket, er eksperter på å lete etter stoff om ulike emner. Du kan også søke på internett, slå opp i leksikon eller spørre en ekspert.

Når du har samlet mer kunnskap, er det lettere å velge hvilke hypoteser du vil undersøke nærmere og hva slags undersøkelser du selv kan gjøre.

Lag en plan

Gjøre undersøkelser

Nå skal du selv gjøre undersøkelser for å sjekke om hypotesen din stemmer. Let etter både ting som kan tyde på at hypotesen er riktig, og ting som kan tyde på at den er feil. Kanskje du kan gjøre en test, ett forsøk eller en spørreundersøkelse?

Du observerer, teller og måler og noterer, ringer, leser, spør og graver.

Gjøre undersøkelser

Dette har jeg funnet ut

Etter du har gjort undersøkelsene dine, må du fortelle om hva du har funnet ut. Har du funnet ut noe som tyder på at hypotesen din er riktig? Eller kanskje resultatene din tyder på at hypotesen er feil?

Mange ganger kan resultatene være usikre. Prøv likevel å forklare hva du har funnet ut og hvorfor det ble slik.

Dette har jeg funnet ut

Fortell til andre

Plakat. På forskerutstillingen skal du vise frem det du har funnet ut på papp-plakat som kan stå på et bord.

Muntlig fremføring. Du skal fortelle om forskningen din til dommere som er ekte forskere. Det er lurt å øve på forhånd. Fremføringen skal bare ta 2-4 minutter.

Etterpå kommer det mange fra publikum som også er interessert i å høre om forskningen din.

Fortell til andre