Ila Skole 2023

Ila skole 2018
18. november
Ila skole, Oslo

Ila Skole 2023

Informasjon

Viktig informasjon til foreldre:

Det viktigste bidraget en gjør som foreldre er å skape begeistring for forskningen, og passe på at barna får frihet til å stille sitt eget spørsmål og forske på sin egen måte.

Barna vil trolig også trenge hjelp med logistikk, dvs. å passe på at påmeldingen er gjort riktig, at plakaten blir hentet, og at fristene blir overholdt.

Litt forsiktig oppmuntring til å jobbe med plakaten i ny og ne i løpet av forskningsperioden er nok så nyttig.

Ellers så er arrangementet 100% foreldredrevet, så vi i 'Hvorfor Det?' komitéen trenger den hjelpen vi kan få:

  • Har du forskerbakgrund? da kan du hjelpe oss som dommer! (kontakt: annedorothee@gmail.com)

Det blir en kafé med salg av kaffe, saft, kake, pølser mv. på selve utstillingensdagen. Inntektene går til finansiering av 'Hvorfor Det?' på Ila Skole (inkl. papp til plakater, premier, diplomer, utstyr til idéversteder, osv. osv.).

Foreldre med barn som deltar på utstillingen hjelper til, du kan velge mellom følgende:

  • Baking av kake, muffins, innbakte pølser el. lign (antall og hvormange foresatte kommer vi tilbake til når vi nærmer oss dagen)
  • Opprigg av kafé (3-4 foreldre)
  • Drift av kafé. Vi sender ut vaktskjema med tider, når vi nærmer oss dagen. Ca. 30 minutter pr vakt/2 foreldre (antall når vi vet hvormange påmeldte barn)
  • Nedrigg av kafé (3-4 foreldre)

Andre oppgaver:

  • Premier:  har du evt. via jobb noe som kunne være interessant som premie, bare å ta kontakt
  • Print av diplomer: (gjerne på litt fint papir) - har du tilgang til god printer, bare å ta kontakt
  • Hjelp til transport av ustyr til kafé

Påmelding senest 16. oktober 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6bGam-2-8hqSiYo0UO6oRkBGq4S1ppjO0oag0pn1AtsNZw/viewform?usp=sharing

Alle barn må påmeldes individuelt. Jobber barnet med en/flere, må alle individuelt melde seg på, og referere til den annen/de andre i gruppen. 

Viktige datoer

Påmeldingsfrist: Mandag 16. oktober

1. Idéverksted og første mulighet for å få sin plakat: mandag 23. oktober kl. 17:30 - 19:00 i kantina på Ila Skole

2. Idéverksted og siste mulighet for å få sin plakat: onsdag 1. november kl. 17:30 - 19:00 i kantina på Ila Skole 

Utstillingen: Lørdag 18. november på Kjemisk Institutt, Blindern

Tidsplan
Påmeldingsfrist
mandag, 16. oktober 2023 - 23:00
Fyll ut påmeldingsskjemaet (google doc)
1. Idéverksted
tirsdag, 24. oktober 2023 - 17:30
I kantina på Ila Skole
2. Idéverksted
onsdag, 1. november 2023 - 17:30
I kantina på Ila Skole
Utstillingsdagen for 'Hvorfor Det?' Ila Skole
lørdag, 18. november 2023 - 10:00
I foajéen på Kjemisk Institutt, Blindern

Kontakt arrangøren

Anne Pedersen